នយោបាយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី៖ អ្នកណានិយាយថា ហ៊ុន សែន បំបែកបក្សនោះ គឺអន់បំផុត

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានថ្លែងថា កន្លងមកមានគេនិយាយថា លក់ក្បាលទិញ១០-២០ម៉ឺនដុល្លារ ក្នុងម្នាក់ៗដើម្បីឲ្យមកទទួលសិទ្ធិ ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតប ទៅបើអ្នកណានិយាយថា ហ៊ុន សែនបំបែកគឺអន់បំផុត មកពីមិនចេះសម្របសម្រួលខ្លួនឯង ទើបគេអាចបំបែកបាន។

Facebook Comments

To Top