ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីដេញអភិបាលខណ្ឌ ឲ្យទៅបំពេញការងារ រៀងខ្លួនមិនចាំបាច់ មកអង្គុយស្ដាប់សម្ដេច និយាយនោះទេ

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និងសញ្ញាបត្រដល់ សិស្សថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈ និងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរ ជំនាន់ថ្មី​នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩សម្ដេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជាបានដេញ ឲ្យអភិបាលខណ្ ឌទាំងអស់ចេញទៅបំពេញ ការងាររៀងៗ ខ្លួន​មិនចាំបាច់មកអង្គុយស្ដាប់សម្ដេច និយាយនោះទេ ទុកកៅអីឲ្យសិស្សនិស្សិត អង្គុយវិញល្អជាង។

Facebook Comments

To Top