នយោបាយ

អតីតបក្សប្រឆាំង ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឲ្យរួបរួមគ្នា

ភ្នំពេញ៖ អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានចេញចេញចក្តីថ្លែងការណ៍​ ស្នើឲ្យគ្រប់និន្នាការ នយោបាយ ទោះបីជាមកពី ​គណបក្សនយោបាយ ណាក៏ដោយ ត្រូវរួបរួម ដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិ។

យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលធ្វើចេញមកពីក្រៅប្រទេស ផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានលើកឡើងថា “យើងត្រូវតែឈរជាមួយ ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ដែលជាម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដីតែមួយគត់ ។ យើងទាំងអស់គ្នា ត្រូវតែរួមគ្នា ដើម្បីដណ្តើមយក ប្រទេសកម្ពុជា មកប្រគល់សង ប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញ”៕

Facebook Comments

To Top