ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក បម្រើការ នៅមន្ទីរពហុព្យាបាល

ឱកាសការងារ បានមកដល់ហើយ!! លោកអ្នក​ ដែលកំពុងនឹងស្វែងរកការងារ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ ដែលមានចំណេះជំនាញ ឥឡូវនេះ មន្ទីរពហុព្យាបាលយើងខ្ញុំ ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកជាច្រើននាក់រួមមាន៖
-វេជ្ជបណ្ឌិត ចំនួន ២នាក់
-គិលានុបដ្ឋាយិកា ចំនួន ៣នាក់
-ផ្នែក IT ចំនួន ២នាក់

សម្រាប់អស់លោកលោកស្រី ដែលមានចំណង ចង់បម្រើការងារ នៅពហុព្យាបាលយើងខ្ញុំ អាចធ្វើការបំពេញបែបបទ ដាក់ពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 016 77 31 84៕

Facebook Comments

To Top