អន្តរជាតិ

ទុនបំរុង រូបិយប័ណ្ណចិន នៅខែមករា កើនឡើងដល់ ៣,០៨៨ពាន់ ពាន់លានដុល្លារ

ចិន៖ ប្រាក់បម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេស របស់ប្រទេសចិន បានកើនឡើងតិចតួច ជាងការរំពឹងទុក នៅក្នុងខែមករា នៅពេលដែលប្រាក់យន់ បានកើនឡើងលើក្តីសង្ឃឹម សម្រាប់វឌ្ឍនភាព នៅក្នុងកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្ម រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ ។

ទិន្នន័យរបស់ធនាគារ កណ្តាលចិនបានបង្ហាញថា ប្រាក់បម្រុងរបស់ចិន បានកើនឡើង ១៥,២ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងខែមករាដល់ ៣,០៨៨ពាន់ពាន់លានដុល្លារ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង ការកើនឡើង១១ពាន់លាន ដុល្លារនៅក្នុងខែធ្នូ។

សេដ្ឋវិទូបានរំពឹងថា ការកើនឡើងចំនួន ៩,៣ពាន់លានដុល្លារទៅ ៣,០៨២ លានលានដុល្លារ ។ ប្រាក់យាន់បានកើនឡើង២,៦ភាគរយធៀប នឹងប្រាក់ដុល្លារ ក្នុងខែមករា ដោយសារក្តីសង្ឃឹមថា ចិននិងអាមេរិកកំពុងខិត ជិតទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មស្នាមជាំ។

លុយដុល្លារក៏ត្រូវបានដាក់សម្ពាធ ដោយការផ្លាស់ប្តូររបស់ធនាគារកណ្តាល ទៅជាទស្សនវិស័យប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀត លើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀត។ តម្លៃមាសបម្រុងមាសរបស់ចិនបានកើនដល់ ៧៩,៣១៩ពាន់លានដុល្លារពី ៧៦,៣៣១ពាន់លានដុល្លារនៅចុងខែធ្នូ៕
ដោយ៖លី ភីលីព

Facebook Comments

To Top