ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក កុំឲ្យមានគ្រោះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍ ៖ តើអ្នកបើកបរ នៅពេលយប់ អាចប្រឈម គ្រោះថ្នាក់ដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះ?

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងការបើកបរនៅពេលយប់ អាចមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាង ការបើកបរនៅពេលថ្ងៃ ដូច្នេះអ្នកបើកបរត្រូវបង្កើនការប្រុង ប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនជាង នៅពេលថ្ងៃ ព្រោះមានកត្តា ដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់៣ប្រភេទ រួមមាន ៖ ទី១-កត្តាមនុស្ស (អ្នកបើកបរ) ,ទី២-កត្តាយានយន្ដ និងទី៣-កត្តាផ្លូវថ្នល់៕

ដោយ ៖ អេង ប៊ូឆេង

Facebook Comments

To Top