ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍៖ អ្នកបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន លើបញ្ហាអ្នកបញ្ជា យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីកាត់បន្ថយ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ អ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវតែដឹង និងប្រុងប្រយ័ត្ន លើបញ្ហាអ្នកបញ្ជា យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅជុំវិញ ដែលបើកបរស្ថិត ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង ឬ ងងុយដេក ៕

ដោយ៖ អេង ប៊ូឆេង

Facebook Comments

To Top