សុខភាព

បើមនុស្សប្រុសមិនរួមភេទសោះ តើពងស្វាសអាចមានបញ្ហា ឬផ្ទុះបែកដែរឬទេ? អីចឹង មេជីវិតឈ្មោលរត់ទៅណា?

ទេ! វាមិនពិតទេ! វាមិនអាចនោះទេ!

ការមិនរួមភេទ មិនប៉ះពាល់ដល់បុរស ឬស្ត្រីនោះទេ ហើយពងស្វាស ឬប្រដាប់ភេទរបស់បុរស ក៏នឹងមិនផ្ទុះនោះដែរ។

ក្មេងប្រុស និងបុរស ផលិតមេជីវិតឈ្មោលគ្រប់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើពួកគេមិនរួមភេទ ឬបញ្ចេញទឹកកាមនោះទេ មេជីវិតឈ្មោល ត្រូវបានស្រូបចូលក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ការបាញ់ទឹកកាម អាចកើតឡើងបាន ប្រសិនបើពួកគេសម្រេចកាមដោយខ្លួន ឬមានក្តីសុបិន្តពេលយប់ ហើយពួកគេមិនចាំបាច់ ត្រូវតែរួមភេទនោះទេ ៕

ប្រភព៖ www.health.com.kh

Facebook Comments

To Top