សេដ្ឋកិច្ច & អចលនទ្រព្យ

ការស្ទង់មតិ៖ ប្រទេសដែលរីកចម្រើន កំពុងអនុម័តច្បាប់ ប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន

វ៉ាស៊ីនតោន៖ ការស្ទង់មតិសកលមួយបានបង្ហាញថា ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន បានក្លាយជាបទដ្ឋាន នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើន ដោយសារតែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទំាងនេះ បង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង យោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រ ជប៉ុនធូដេ។

របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានរកឃើញថា ភាគច្រើននៃមនុស្សពេញវ័យប្រើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន នៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានជាងគេ ដែលដឹកនាំដោយ៩៥ភាគរយ នៅកូរេខាងត្បូង និង៨៨ ភាគរយនៅអ៊ីស្រាអែល។ នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ចំនួន១៨ បានស្ទង់មតិមនុស្សពេញវ័យ៣នាក់ ក្នុងចំណោម៤នាក់កំពុងប្រើទូរស័ព្ទទំនើប ដោយផ្អែកលើការស្ទង់មតិឆ្នាំ២០១៨ ។១៧ភាគរយទៀត បានប្រើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទផ្សេងហើយមានតែ ៦ភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលប្រើទូរស័ព្ទ។

រូបភាពនេះ ត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា នៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោចំនួន ៩ដែលត្រូវបានស្ទង់ ដោយមានការអនុម័តពីស្មាតហ្វូនចាប់ពី៦០ ភាគរយនៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដល់ ២៤ភាគរយ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។

សរុបមកមនុស្សប្រមាណ ៤៥ ភាគរយនៃមនុស្សពេញវ័យបានប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ហើយមួយភាគបីប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ ផ្សេងទៀត។ Pew បានរកឃើញថា នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន មានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមយុវវ័យ ដែលមានកម្រិតអប់រំខ្ពស់ និងអ្នកដែលមានចំណូលខ្ពស់៕

ដោយ៖លី ភីលីព

Facebook Comments

To Top