ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការ ច្រកទ្វារអេឡិចត្រូនិច នៅតាមច្រកទ្វារអាកាស យានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ និងសៀមរាប ដោយមិនចាំបាច់បោះត្រាចេញ-ចូល លើលិខិតឆ្លងដែន

To Top