នយោបាយ

រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អបអរសាទរខួបទី ៣៤ឆ្នាំ នៃការកាន់តំណែង ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី របស់សម្ដេចតេជោ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អបអរសាទរខួបទី៣៤ឆ្នាំ នៃការកាន់តំណែង ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី របស់សម្ដេចតេជោ។

Facebook Comments

To Top