នយោបាយ

​នាយករដ្ឋមន្រ្តី មិនឲ្យផ្ដល់ លិខិតឆ្លងដែន ការទូតកម្ពុជា ដល់ទីប្រឹក្សា ឬជំនួយការ ដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរ ពីកំណើត

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែនបានចេញសារាចរណែនាំមួយ ដោយមិនអនុញ្ញាត ឲ្យផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែន ការទូតកម្ពុជា ដល់ទីប្រឹក្សា ឬជំនួយការជាជនបរទេស នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ន ដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើត ។

To Top