ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ឲ្យក្រសួងព័ត៌មាន បង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អ្នកសារព័ត៌មាន

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន លើកទី៣ នាល្ងាចថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ឲ្យក្រសួងបង្កើតវគ្គវណ្តុះបណ្តាល អ្នកសារព័ត៌មាន ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀត ឲ្យដូចទៅនឹងបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន។

សម្តេចបន្តថា” ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស អ្នកព័ត៌មាន ឬសមាគមអ្វីក៏បានដែរ។ ស្ថាប័នព័ត៌មាន ក៏បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនផងដែរ”។

ជាមួយគ្នានេះដែរ សម្តេច មិនឲ្យក្រសួងព័ត៌មានយកពន្ ធពីវិទ្យុផ្សាយព្រះធម៌ និងវិទ្យុជនពិកា៕

Facebook Comments

To Top