ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី មិនឲ្យក្រសួងព័ត៌មាន បង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទេ នាំតែអស់លុយ

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយក្រសួងព័ត៌មាន មានគម្រោងបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានជំទាស់មិនឲ្យបង្កើតនោះទេ នាំតែអស់លុយ ព្រោះក្រសួងផ្ទាល់មិនទាំងទៅ សរសេរព័ត៌មានអ្វីដែលថ្មីនោះទេ ភាគច្រើនជាព័ត៌មានផ្អូម។

សម្តេចតេជោបន្តថា “តើទៅបង្កើតទូរទស្សន៍ធ្វើអ្វី (ក្រសួងព័ត៌មាន)បើព័ត៌មានខ្លួនឯងមិនទាំងធ្វើផង។ បង្កើតនាំតែអស់លុយទេ” ៕

Facebook Comments

To Top