ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ខណៈសម្តេចត្រូវព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ផ្សាយថាសម្តេចស្លាប់

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាលើកទី៣ នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ បានស្នើឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មាន ប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ។

សម្តេចតេជោបន្តថា “ប្រយុទ្ធព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្មានករណីទេ ហើយផ្សាយថាសម្តេចបានស្លាប់មុននេះ “។

សម្តេចបានស្នើឲ្យផ្សាយពិតមក ហ្នឹងហើយជាការបំបិទព័ត៌មានក្លែងក្លាយ៕

Facebook Comments

To Top