នយោបាយ

សម្តេចតេជោ៖ អាមេរិកបិទរដ្ឋាភិបាល តើមានសារព័ត៌មានខ្មែរណាផ្សាយទេ យើងត្រូវដឹងពីអាមេរិកដែរ

ភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា នៅអាមេរិកបានបិទរដ្ឋាភិបាលមួយរយៈពេលហើយ ដោយសារកង្វះថវិកា តើមានសារព័ត៌មានខ្មែរណាផ្សាយទេ យើងត្រូវដឹងពីអាមេរិកដែរ ។

សម្តេចបន្តថា សូម្បីតែទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបិទការផ្សាយព័ត៌មាននៅលើផេកដែរ។

Facebook Comments

To Top