សុខភាព

មុនរួមភេទ ញ៉ាំអ្វីទើបងាយ មានផ្ទៃពោះ?

ខាងក្រោមនេះ ជាអ្វីដែលអ្នកគួរតែពិសារមុនរួមភេទ ទើបងាយមានផ្ទៃពោះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

នារីមុនពេលដែលរួមភេទ គួរតែពិសារចេក ព្រោះក្នុងនោះមានផ្ទុកសារធាតុជាច្រើន រួមទាំងប៉ូតាស្យូម កាលស្យូម និងវីតាមីន សេ ដែលអាចជួយអ្នកឲ្យ ឆាប់មានផ្ទៃពោះលឿន។ ចំណែកពេលវេលា អ្នកគួរតែជ្រើសរើសក្នុងចន្លោះម៉ោងពី ៥ល្ងាចដល់៧ យប់។ ក្នុងរយៈពេលនេះ មេជីវិតញីរបស់នារីអាចច្រើន ដោយធ្វើឲ្យងាយបង្កកំណើតខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ ក្រោយពេលដែលមករដូវអស់ ១០ថ្ងៃដល់១៩ថ្ងៃ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមរួមភេទក្នុងរយៈពេលនេះ ហើយក្នុងម៉ោងខាងលើនេះបាន ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យឆាប់មានផ្ទៃពោះ ៕

ប្រភព៖ www.health.com.kh

Facebook Comments

To Top