អន្តរជាតិ

ស្ទង់មតិ៖ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមើលឃើញ សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម និងការដាក់សម្ពាធលើសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

តូក្យូ៖ ការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនភាគច្រើនរំពឹងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក ឬខ្សោយនៅឆ្នាំក្រោយនឹងមានភាពទុទិដ្ឋិនិយមបន្ថែមទៀត អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច សកលលោក ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក-ចិន និងការដំឡើងពន្ធលើការលក់ក្នុងស្រុក ។

អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផលិតបានសរសេរនៅក្នុងការស្ទង់មតិថា គ្មានការសង្ស័យថា ការបង្កើនពន្ធលើការលក់នឹងធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយលើការប្រើប្រាស់ឯកជន។សេដ្ឋកិច្ចរបស់ ប្រទេសជប៉ុនដែលនាំមុខដោយការនាំចេញដែលបានប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងនៅត្រីមាសថ្មីៗនេះជាទូទៅត្រូវបានដួលរលំ។ ហើយភាគហ៊ុនរបស់តូក្យូត្រូវបានកំណត់ថា នឹងកើនឡើងជា លើកទី ៧នៃការកើនឡើងចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូ អាបេបានឡើងកាន់តំណែងនៅចុងឆ្នាំ២០១២។

ប៉ុន្តែនៅក្នុងសញ្ញាមួយបង្ហាញថា ការរីកចម្រើនអាចនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ការស្ទាបស្ទង់មតិសាជីវកម្ម បានរកឃើញថា ៥៥ភាគ រយ នៃក្រុមហ៊ុនបានព្យាករណ៍ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុន នឹងនៅដដែលដូចគ្នានឹងការព្យាករ១ភាគរយនៅឆ្នាំនេះ ខណៈ ៣១ភាគរយមើលឃើញថា វាកំពុងធ្លាក់ចុះ មានតែ ១៤ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះជឿថា វានឹងបង្កើនល្បឿន៕

ដោយ៖ លី ភីលីព

Facebook Comments

To Top