នយោបាយ

គណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ អបអរសាទរ នៃការប្រារព្ធទិវា សិទ្ធិមនុស្ស១០ធ្នូ

ភ្នំពេញ ៖ គណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ បានចេញសេចក្តីថ្លែង ការណ៍ អបអរសាទរ ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធ ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស១០ធ្នូ លើកទី៧០ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរ និងជាមួយក្រុមអង្គការ សង្គមស៊ីវិល ។

Facebook Comments

To Top