ព័ត៌មានជាតិ

សិស្សសាលាវិទ្យាល័យ ស្រុកថ្មគោល ជាង៥០នាក់ កំពុងតែដួលសន្លប់ ដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុ

បាត់ដំបង៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ២០១៨ នេះមានសិស្សសាលាវិទ្យាល័យស្រុកថ្មគោលជាង ៥០នាក់ កំពុងតែដួលសន្លប់ ដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុទេ

Facebook Comments

To Top