អន្តរជាតិ

ប្រមុខយូអិន​ អំពាវនាវឲ្យមានការទប់ស្កាត់ ជម្លោះជាអាទិភាព

យូអិន៖​ អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ផ្នែក ទាំងអស់ នៃប្រព័ន្ធអង្គការរបស់លោក​ ផ្តោតលើការទប់ស្កាត់ជម្លោះ​ ជាអាទិភាពមួយ។

លោក Guterres បាននិយាយ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមួយ​ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ​ និងអង្គការក្នុងតំបន់ ដែលបាននិយាយថា ចំនួននៃបណ្តាប្រទេស​ ដែលមានជម្លោះហិង្សា​ គឺខ្ពស់ជាងរយៈពេល ៣០ឆ្នាំ ហើយជម្លោះអប្បបរមាបានកើនឡើង ៦០ភាគរយក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

លោកបញ្ជាក់ថា​ “យើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំង នូវវិបត្តិនិងវិវាទនៅពេលដែលយើង គួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង​ ដើម្បីការពារពួកគេ ពីការកើតឡើងជាបឋម”។

លោកបានបន្ថែមទៀតថា​ ជាជាងការចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ សង្គ្រោះមនុស្សធម៌​ ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិត​ យើងគួរតែស្ថិតនៅក្នុងជំហរ វិនិយោគលើការកាត់បន្ថយតម្រូវការជំនួយ៕
ដោយ៖​ ឈូក​ បូរ៉ា

Facebook Comments

To Top