អន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន ANA បន្តលុបចោលការ ហោះហើរបន្ថែមទៀត សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត

ក្រុងតូក្យូ៖​​ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុន ANA Holdings បានលុបចោលជើង ហោះហើរក្នុងស្រុកចំនួន ៣៣០ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា និងបានព្រមានអំពីការលុបចោល បន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែសីហា ខណៈដែលខ្លួនបន្តពិនិត្យ មើលម៉ាស៊ីនដែលក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេរ ។

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ បាននិយាយថា ខ្លួនបានលុបចោលជើងហោះហើរចំនួន ១៧៦ជើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដាដើម្បីពិនិត្យមើលម៉ាស៊ីន Trent 1000 គ្រឿង។ ក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce របស់ចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបាន ទទួលរងការឈឺចាប់ដោយសារ បញ្ហាម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ មួយគ្រឿងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Trent 1000 ដោយម៉ាស៊ីនយន្តហោះនេះ បានបង្ខំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យ និងអតិថិជនរបស់ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ។

ANA បាននិយាយថា ការលុបចោលក្នុងខែសីហា ប្រហែលជានឹងមាន តិចជាងក្នុងខែកក្កដា ៕

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top