សន្តិសុខ និង សង្គម

កម្មវិធី Family & Friend’s Day របស់ BNI Dynamic Chapter

កម្មវិធី Family & Friend’s Day របស់ BNI Dynamic Chapter នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ ធ្វេីឡើងដើម្បី អោយ បងប្អូនមិត្តភក្ត័របស់យើងជ្រាបកាន់តែច្បាស់អ្វីទៅជាBNI? ក៏ដូចជាចែករំលែកពី របៀបទំនាក់ទំនង ធ្វើអាជីវកម្ម សមយ័ថ្មី ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់យើងផងដែរ ។

ដូច្នេះកុំភ្លេចអញ្ជើញ ឪពុកម្តាយ ស្វាមីភរិយា បងប្អូន មិត្តភក្ត្រ័ជិតស្និទ ចូលរួមអោយបានច្រើនកុះករ។

សូមអរគុណ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top