អន្តរជាតិ

ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន រារាំងក្រុមហ៊ុន China Mobile មិនចូលទីផ្សារ សហរដ្ឋអាមេរិក

វ៉ាស៊ីនតោន៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់អនុសាសន៍ប្រឆាំងនឹង ការអនុម័តកម្មវិធីចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន China Mobile ដែលមានអាយុ៧ឆ្នាំដើម្បីចូលក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក ដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខជាតិ យោងតាមការចេញផ្សាយពី គេហទំព័រជប៉ុនធូដេរ ។

ចលនានេះបានកត់សម្គាល់ ការផ្ទុះចុងក្រោយបំផុតពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោម ការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងជម្លោះពាណិជ្ជកម្មរីកលូតលាស់ របស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិន។ ពន្ធលើទំនិញអាមេរិក ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបាន កំណត់ដើម្បីចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយប្រទេសចិន បានប្តេជ្ញាសងសឹក។

លោក David Redl ជំនួយការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយនៅក្នុង សេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា  បន្ទាប់ពីមានការចូលរួម យ៉ាងច្រើនជាមួយChina Mobile ក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងហានិភ័យ ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិមិន អាចដោះស្រាយបាន” ។

លោកបានបន្ថែមថា រដ្ឋបាលទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានជាតិនៃនាយកដ្ឋាននេះ បានផ្តល់អនុសាសន៍គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនង សហព័ន្ធបានទម្លាក់កម្មវិធីរបស់ចិនដើម្បីផ្តល់ ចរាចរណ៍សំឡេងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀត ៕

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top