កីឡា

នាង Samira Asghari ជាស្រ្តីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ ក្លាយជាសមាជិក IOC ថ្មីក្នុងចំណោម ៩នាក់

BUENOS AIRES៖ នាង Samira Asghari គឺជាស្រ្តីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមាន អាយុ២៤ឆ្នាំម្នាក់បានក្លាយជា សមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោម សមាជិក គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិថ្មី ចំនួន៩នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោត ប៉ុន្តែមិនមានកន្លែងសម្រាប់ ប្រធាន IAAF លោក Sebastian Coe ឬប្រធាន FIFA លោក Gianni Infantino ឡើយ។

នាង គឺជានារីម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការងារ យ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យកីឡា របស់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ។ ប្រធាន IOC លោក Thomas Bach បាននិយាយថា នាង Asghari នៅក្នុងអង្គការសុខភាព ពិភពលោកបានធ្វើឲ្យឈ្មោះ របស់នាងជាប្រធានក្រុមនៃក្រុម កីឡាបាល់បោះស្ត្រី អាហ្គានីស្ថានមុនពេលដែលកាន់ តួនាទីក្នុងការលេងកីឡារដ្ឋបាល មួយចំនួន។ អ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា នេះគឺមិនងាយស្រួល ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ហេតុផល ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះ ។

នាង Asghari បាននិយាយថា ខ្ញុំកំពុងធ្វើការសម្រាប់អនាគត នៃអត្តពលិកទាំងអស់នៅជុំវិញ ពិភពលោកជាពិសេសនៅត្រូវកា រទាំងនោះដូចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ ស្ថានភាពរបស់កីឡា និងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន មានភាពល្អប្រសើរជាងមុន ដោយសារការងាររបស់ គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិក អាហ្វហ្គានីស្ថាន និងរដ្ឋមន្ត្រីកីឡា។

Asghari បានបន្តថា ខ្ញុំមានបំណងប្រាថ្នា ដើម្បីធ្វើការសម្រាប់អត្តពលិកនេះ ខ្ញុំបាននឹងកំពុងធ្វើការសម្រាប់ (អាហ្វហ្គានីស្ថាន) NOC និងរដ្ឋមន្រ្តី និងកីឡាករក្រុមកីឡា បាល់បោះជាតិ៕

 

 

 

 

Facebook Comments

To Top