នយោបាយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ចារបិុចក្រហម ឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្តាល ម៉ៅ ភារុណ “ប្រញាប់ងាប់ទៅណា?”

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានចារលើលិខិតរបស់លោក ម៉ៅ ភិរុណ អភិបាលខេត្តកណ្តាល ដែលបានស្នើសុំសម្តេច តែងតាំងលោក នៃ ចារី អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល ជាអភិបាលខេត្តថ្មី ដែលនឹងត្រូវបំបែកចេញពីខេត្តកណ្តាល។

តាមរយៈចំណាររបស់សម្តេចតេជោ នៅលើលិខិតរបស់អភិបាលខេត្តកណ្តាល ចុះថ្ងៃ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ និងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ បានសរសេរថា “ប្រញាប់ងាប់ទៅណា?”

To Top