អន្តរជាតិ

ប្រភព៖Nissan អាចស្នើសុំឲ្យ អតីតប្រធាន Toray លោកSakakibara ធ្វើជាប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

តូក្យូ៖ប្រភពមួយបាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុន Nissan Motor កំពុងពិចារណាពីការស្នើសុំពីអតីត ប្រធានក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្ម Toray ជាក្រុមហ៊ុនធុនធ្ងន់របស់ជប៉ុន លោក Sadisuki Sakakibara ធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួន ខណៈលោក Carlos Ghosn ត្រូវដកតំណែងប្រធានក្រុមហ៊ុន យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ។

ប្រភពដែលដឹង ដោយផ្ទាល់ពីបញ្ហានេះបានប្រាប់ថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តលេខ២ របស់ជប៉ុនកំពុងពិចារណាលើការ តែងតាំងលោក Sakakibara ដែលជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ច ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់សហព័ន្ធធុរកិច្ចជប៉ុន ដើម្បីក្លាយជានាយកគ្រប់គ្រង ខាងក្រៅក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគទុនិកទូទៅកាលពីខែមិថុនា ។

មនុស្សម្នាក់បដិសេធមិនត្រូវបានកំណត់ អត្តសញ្ញាណដោយសារតែការសម្រេចចិត្តនេះ មិនមែនជាចុងក្រោយទេ ។ ក្រុមហ៊ុន Nissan បានប្រគល់ភារកិច្ច ដល់គណៈកម្មាធិការខាងក្រៅ ដើម្បីជួយកែលម្អអភិបាល កិច្ចសាជីវកម្ម បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួន និងការបណ្តេញ Ghosn ដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ ពីបទមិនត្រឹមត្រូវខាងហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងការទូទាត់ សំណងរបស់ខ្លួនប្រមាណ ៨២លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ ប៉ុន្តែលោក Ghosn បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ ។

អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការខាងក្រៅ បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយ អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Sakakibara ទេ។ អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Nissan បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយ ៕
ដោយ៖លី ភីលីព

Facebook Comments

To Top