ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរអំពាវនាវ ឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ខណៈត្រឹមតែ៣ខែប៉ុណ្ណោះ មានអ្នកស្លាប់និងរបួស ដោយសារមីន២៩នាក់

Facebook Comments

To Top