អន្តរជាតិ

Breaking News៖ Update អ្នកដំណើរ​ ១៥៧នាក់ លើយន្តហោះប៊ូអ៊ីង737 ធ្លាក់នៅកេនយ៉ា​ ​ស្លាប់ទាំងអស់

កេនយ៉ា៖​ ទូរទស្សន៍BBC បានផ្សាយនៅមុននេះបន្តិច​ថា ករណីធ្លាក់យន្តហោះ ប៊ូអីង​ ៧៣៧ ជាមួយអ្នកដំណីរចំនួន​ ១៥៧នាក់​ ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា​ ស្លាប់ទាំងអស់៕ ដោយ​ ឈូក​ បូរ៉ា

Facebook Comments

To Top