អន្តរជាតិ

Breaking News៖ ធ្លាក់យន្តហោះប៊ូអ៊ីង737 នៅកេនយ៉ា​ ​មានអ្នកដំណីរ ជាង១០០នាក់

កេនយ៉ា៖​ ទូរទស្សន៍BBC បានផ្សាយនៅមុននេះបន្តិច​ មានករណីធ្លាក់យន្តហោះ ប៊ូអីង៧៣៧ ជាមួយអ្នកដំណីរ ជាង១០០នាក់។ នៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ ថាស្លាប់ប៉ុន្មាននាក់ នៅឡីយទេ៕ដោយៈម៉ៅបុប្ផាមករា

Facebook Comments

To Top