ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ៖ ខ្ញុំសូមឲ្យខ្សែភាពយន្តខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេច​ មានការពេញនិយមឡើងវិញ ហើយនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានថ្លែងថា សូមឲ្យអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនិពន្ធខ្សែភាពយន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការពេញនិយមឡើងវិញ ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីភាពយន្តខ្មែរបានស្លាប់កាលពីជំនាន់ប៉ុលពត។

សម្តេចបន្តថា “ភាពយន្តខ្មែរស្លាប់ដោយប៉ុលពត ដូច្នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យក្លាយជាការពេញនិយមឡើងវិញ។ មិនត្រឹមតែពេញនិយមត្រឹមប្រទេសយើងទេ អាចនាំបញ្ចាំងនៅបរទេសផងដែរ។ ដូចកាលពីជំនាន់ឆ្នាំ៦០” ។

សម្តេចថា ដូច្នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែភាពយន្តខ្មែរបន្តមានជីវិតទៀត

Facebook Comments

To Top