តារា

បទចម្រៀងនាយចឹម យកលំនាំបទភ្លេងពីដើម ត្រូវបាន ត្រូលពេញហ្វេសប៊ុក ដោយមិនយោង ពីប្រភពដើម

ភ្នំពេញ ៖ បទចម្រៀងនាយចឹម ដែលមានចំណងជើងថា “អូនជាអ្នកមាន សមនឹងអ្នកមានដូចគ្នា” ដែលបទភ្លេងលំនាំបទភ្លេង “នឹកភូមិភ្នំធំ” របស់ រាជនីសម្លេងមាសអ្នកស្រី រស់ សេរីសុទ្ធា ត្រូវបានអ្នកលេង និយមលេងបណ្តាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក យកមកត្រូលដោយសារ តែមិនបានយោងតាមបទភ្លេង ពីជំនាន់ដើម។

អ្នកលេងហ្វេសប៊ុក ហួសចិត្តបទចម្រៀងនាយចឹម នេះមិនបានដាក់យោង ហើយ ថែមទាំងដាក់ឈ្មោះ អ្នកនិពន្ធសម័យឥឡូវនេះ វិញទៀត៕

Facebook Comments

To Top