នយោបាយ

សម្តេចតេជោ ៖ នយោបាយរង់ចាំ ហ៊ុន សែនងាប់ ចាំជាតិក្រោយចុះអាអូន (មានវីដេអូ)


ភ្នំពេញ ៖ ថ្លែងឌឺដង ទៅក្រុមអ្នកគាំទ្រ អតីតគណបក្សប្រឆាំង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ថា នយោបាយ ដែលរងចាំឲ្យសម្តេចស្លាប់នោះ ចាំជាតិក្រោយចុះ គឺសម្តេចគ្មានឈឺអ្វីទេ សុខភាពល្អមាំមួន ដោយនៅតែបន្តវាយកូនគោលយ៉ាងហំហួន ។

សម្តេចតេជោ បានថ្លែងថា “អ្នកខ្លះថា ហ៊ុន សែន ខាតនិយាយយូរដោយសារឈឺ ។ អាមនុស្សឈឺវាយកូនគោលបាន? ឈឺចឹងមកនិយាយចឹងបានអី? ចាំទៅនយោបាយរងចាំហ៊ុន សែន ងាប់ ចាំជាតិក្រោយទៅអាអូន វាជាតិរច្ឆានបំផុត ដែលរង់ចាំហ៊ុន សែន ងាប់ ចាំជាតិក្រោយទៅ មិនងាយងាប់ទេ ។ ពូជហ៊ុន មានអាយុវែងណាស់” ។

Facebook Comments

To Top