ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះបាតុភូតរន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅថ្ងៃទី១៨​ កុម្ភៈ តំបន់មួយចំនួន អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់

ភ្នំពេញ៖​ យោងតាមការព្យាករណ៍ អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦-២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩បានឲ្យដឹងថាកម្រិតសីតុណ្ហភាពនឹងបន្តកើនឡើងបន្តិចបន្ថែមទៀត ខណៈនៅថ្ងៃទី ១៨ខែកុម្ភៈ តំបន់មួយចំនួន អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តិចបន្តួចដូច្នេះ សូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះបាតុភូតរន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ដែលអាចកើតមាននៅពេល មេឃរកកលភ្លៀង ។

Facebook Comments

To Top