ព័ត៌មានជាតិ

រកចំណូលដោយខ្លួនឯង ចូលរួមធ្វើការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ដើមអម្ពិល យើងខ្ញុំ!!

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ដើមអម្ពិល យើងខ្ញុំ កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកទីផ្សារ និងលក់ទំព័រពាណិជ្ជកម្ម ៣នាក់បន្ថែម ដោយផ្តល់អតិភាពចំពោះ បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកទីផ្សារស្រាប់។

ការជ្រើសរើសនេះ ចាប់ទទួលពាក្យ ចាប់ពីការផ្សាយនេះតទៅ សម្រាប់ អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់ធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ អាចទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំបាន តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 016 777 097, 092 938 495 ឬផ្ញើប្រវត្តិរូបរបស់លោកអ្នក មកកាន់ Email៖ chay.sophak@gmail.com ។

លក្ខណៈសម្បត្តិ ត្រូវបានជ្រើសរើស មានដូចខាងក្រោម៖
-បេក្ខជន ឬបេក្ខនារី មានអាយុចាប់ពី១៩ឆ្នាំ ដល់៣៥ឆ្នាំ
-មានសញ្ញាប័ត្រ ទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប)
-មានចំណេះដឹង ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ដែលអាចប្រើការបាន
-មានចំណេះដឹង ផ្នែកកុំព្យូទ័រ Microsoft Office (Word, Excel$ Email)
-មានទេព្យកោសល្យ ក្នុងការទំនាក់ទំនង ជាមួយអតិថិជន
-ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាព្យាយាម និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចំពោះតួនាទី
-ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ ទំព័រផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម កាន់តែប្រសើរ
-បេក្ខជន ឬបេក្ខនារី នឹងទទួលបានប្រាក់ខែ ព្រមជាមួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត៕​

Facebook Comments

To Top