ព័ត៌មានជាតិ

គម្រោងពិភាក្សា កែលំអរ លើគម្រោងឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ត្រូវអាក់ខាន

ភ្នំពេញ ៖ គម្រោង នៃការពិភាក្សាគ្នា លើការកែលំអរគម្រោង ឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ដែលមាន ចូលរួមពី លោក ម៉ក ងយ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ឧត្តមសិក្សាបានមកជួបរង់ចាំប្រជុំ នៅម៉ោង៩ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ប៉ុន្តែត្រូវបានអាក់ខានវិញ ដោយសារធនាគារ ពិភពលោក (Word Bank) សម្រេចមិនចូលរួមប្រជុំ តាមពេលវេលាកំណត់ដោយគ្មាន មូលហេតុច្បាស់លាស់ ។

ដោយ ដើមអម្ពិល

Facebook Comments

To Top