ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី០៩ កញ្ញា ដើម្បីធ្វើការជួសជុល និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា ​បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ សម្រួលដល់ការ ដ្ឋានពង្រីកផ្លូវនៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់ មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា​ ដូចខាងក្រោម

ដោយ៖ ដើមអម្ពិល

Facebook Comments

To Top