ព័ត៌មានជាតិ

កម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យ ប្រចាំឆ្នាំ Cambodia National Conference 2018 កាន់តែខិតគៀក មកដល់ហើយ!

កម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យ ប្រចាំឆ្នាំ Cambodia National Conference 2018 បានជិតខិតមកដល់ហើយ ពោលគឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុននេះ ហើយនេះគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ ដែលបានប្រមូលផ្តុំ ទៅដោយម្ចាស់អាជីវកម្ម ប្រមាណ៥០០នាក់ នឹងប្រារព្ឋធ្វើនៅសណ្ឋាគារ សុខា អូតែល ។

សម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ ចូលរួម ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី ដ៏អស្ចារ្យ នៃ CNC ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំៗ អាចចូលរួម ឧបត្តម្ភបានដូចខាងក្រោម៖
ទី១ Diamond
ទី២ Gold
ទី៣ Silver
ទី៤ In Kind Sponsor

មកដល់ពេលនេះកម្មវិធី CNC នៅតែរងចាំ ទទួលស្វាគមន៍ ចំពោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេង ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចូលរួម Sponsor បាន ដោយទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ: 077​​ 667 ​667, 015 95 95 62 ឬធ្វើការចុះឈ្មោះ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdwo3pFiW0KryqFBP…/viewform

Facebook Comments

To Top