អន្តរជាតិ

រោងចក្រនៅអាស៊ីបាត់បង់កម្លាំង សន្ទុះនៃការ ផលិត មុនពេលពន្ធរបស់ លោកTrump ចាប់ផ្តើម

ហុងកុង៖ការនាំចេញអាស៊ី បានបាត់បង់ សន្ទុះកាលពីខែមុន មុនពេលដែល ពន្ធលើទំនិញ របស់អាមេរិក និងចិនបានចាប់ផ្តើមនៅ សប្តាហ៍នេះដោយ ដាក់សម្ពាធលើសកម្មភាពរោងចក្រក្នុង តំបន់ជាសញ្ញាគួរ ឲ្យព្រួយបារម្ភ មួយដែល គោលនយោបាយ និយមអាមេរិក របស់រដ្ឋបាលលោក Trump អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើន សកលលោក យោងតាមការចេញផ្សាយពី គេហទំព័រជប៉ុនធូដេរ។

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសចិន និងជប៉ុនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌល ផលិតកម្មដ៏សំខាន់បានចុះ កិច្ចសន្យាកាលពីខែមិថុនា ស្របពេល ដែលអាជីវកម្មនៅទូទាំង ទ្វីបអាស៊ីក៏បានចំណាយថ្លៃដើមខ្ពស់ ជាងមុនដែរ ខណៈតម្លៃប្រេង និងទំនិញផ្សេងទៀតកើនឡើង។

ការស្ទង់មតិធនាគាររបស់ជប៉ុនដាច់ ដោយឡែកមួយបានបង្ហាញពីទំនុកចិត្ត អាជីវកម្មរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតធំៗ កាន់តែអាក្រក់ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ ធនាគារ Abenomics និងផែនការរបស់ធនាគារនៃ ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីកាត់បន្ថយ សេដ្ឋកិច្ចចេញពីការ ជំរុញសេដ្ឋកិច្ច៕

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top