left

Dap News...Admin

Sunday, Nov 29th

| English Version | dapnews: 012 571 704, 097 9999 883, email: lim.cheavutha@gmail.com

You are here:

វិធីរៀបចំ បញ្ជីគណនេយ្យ ឯកសារពន្ធដារ និងវិធីបើក ឬបិទ ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ អង្គការ សមាគម ដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់

E-mail Print PDF

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការពិបាក ក្នុងការរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការពិបាកក្នុងការរៀបចំឯកសារពន្ធដារ ឬចង់ដោះស្រាយបញ្ហា ឬចង់ដោះស្រាយបំណុលពន្ធនានា ឬចង់រៀបចំសំណុំឯកសារ និងទំរង់បែបបទក្នុងការបើក ឬបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម សណ្ឋាគារ រោងចក្រ សហគ្រាស  ………ដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់  លោកអ្នកអាចជួបប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយ អ្នកឯកទេសវិជ្ជាជីវ:គណនេយ្យ និងពន្ធដារ មានស្នាដៃ និងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ទូលំទូលាយលើកិច្ចការទាំងឡាយនេះ តាមរយៈ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987 ។

LBC ជួយលោកអ្នកបានលើសេវាកម្ម ឬលើការងារជាច្រីនដូចជា៖

I-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការងារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ:
-សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យបញ្ជីស្នាមគណនេយ្យ  រៀបចំគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគណនេយ្យ នឹងហិរញ្ញវត្ថុ ។
- សេវាកម្មកត់ត្រាបញ្ជី និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្របតាមគោលនយោបាយ និង នីតិវិធី ស្តង់ដារ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ។
- សេវាកម្មរៀបចំ និងកត់ត្រាសមតុល្យដើមគ្រាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបើកថ្មី និងក្រុមហ៊ុនដែល មានប្រតិបត្តិការជាច្រើនឆ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញ ។
-ប្រឹក្សាយោបល់លើការកែលម្អ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលនយោបាយគណនេយ្យ និងនីតិវិធីគណនេយ្យ នឹង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

II-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការងារពន្ធដារគ្រប់ប្រភេទ
- រៀបចំឯកសារបែបបទពន្ធដារគ្រប់ប្រភេទដោយត្រឹមត្រូវ និងយកទៅបង់នៅ កន្លែងពន្ធដារជូនលោកអ្នកជាស្រេច ដែលធ្វើបែបនេះលោកអ្នកចំណាយសេវាកម្មអស់តិច  ហើយឯកសារ មានលក្ខណះត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសចំណេញថវិការជាងការជួលបុគ្គលិកធ្វើការជាប្រចាំយ៉ាងច្រើន។
- ដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធដារគ្រប់ប្រភេទដូចជាៈ ការដោះស្រាយបំណុលពន្ធនានាដែលបានជំពាក់រដ្ឋកន្លង មក ការដោះស្រាយបំណុលពន្ធដើម្បីជំរះបញ្ជីបិទក្រុមហ៊ុន ការរៀបចំឯកសារស្របច្បាប់សម្រាប់ដាក់ជូនសវនករពន្ធដារ ។
- រៀបចំឯកសារកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យអោយបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់បង់ពន្ធដារ។
-រៀបចំរៀបចំផែនការពន្ធដារក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថី្ម ដើម្បីទទួលបានការលើក ទឹកចិត្ត និងការលើកលែងពន្ធ ។
- នឹងលើកិច្ចការនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយពន្ធដារ ។
III-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការចុះបញ្ជីបើក ឬបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ សណ្ឋាគារ ការិយាល័យតំណាង សាខាក្នុង និងក្រៅប្រទេស ។ល។
- សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការជ្រើសរើសប្រភេទក្រុមហ៊ុន និងការដាក់ដើមទុនចុះបញ្ជី
- សេវាប្រឹក្សាយោបល់លើការរៀបចំឯកសារ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ការស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ វិញ្ញាបនបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែម និងអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួង ឬស្ថាប័នអាណាព្យាបាល ។
- ការចុះបញ្ជីជាអង្គការ សមាគម ស្ថាប័នមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញផ្សេងៗ
- សុំការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល (QIP)
- សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការបំពេញបែបបទបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគមរោងចក្រ សហគ្រាស សណ្ឋាគារ……(ការស្នើសុំលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លុបឈ្មោះសហគ្រាសបុគ្គល ឬពាណិជ្ជករដែលជាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីអង្គការ សមាគម...) ។ល។
IV-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការជ្រើសរើស ឬអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកំព្យូទ័រ
- ជ្រើសរើសកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រឲ្យសមស្របទៅនឹងបរិបទការងារ ទំហំការងារ និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គការ សមាគម... លោកអ្នក សម្រាប់កត់ត្រាផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ផលិតរបាយការណ៍ ស្របតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ បទដ្ឋានជាតិ អន្តរជាតិ និង លក្ខខណ្ខត្រូវផ្នែកច្បាប់ ។
- ជួយវិភាគ និងធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រថ្មី សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ...លោកអ្នក។
V-សេវាកម្មវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យ និងពន្ធដារលើការអនុវត្តជាក់ស្តែង
  សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យដល់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... តាមមុខងារ (ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និង គ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត)
    សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987    

ខឹងប្រពន្ធប្តឹងសមត្ថកិច្ច រឿងប្រើហិង្សា ប្តីខឹង វាយនិងចាក់ប្រពន្ធ រួចយកកាំបិតចាក់ ខ្លួនឯងជាក្រោយ

E-mail Print PDF

កណ្តាល ៖ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមួយ បានកើតឡើង នៅក្នុងភូមិព្រៃរុន ឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង ដោយបុរស ជាប្តីខឹងនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ប្តឹងសមត្ថកិច្ចរឿងខ្លួនប្រើហិង្សា ក៏ផ្ទុះហិង្សាជាថ្មី នាំឲ្យការវាយតបគ្នារង របួសធ្ងន់ ទាំងសងខាង។

នគរបាលខេត្តកណ្តាល បានឲ្យដឹងថា រឿងរ៉ាងហិង្សា ក្នុងគ្រួសារខាងលើ បានកើតឡើងនៅម៉ោង ៧និង៣០ នាទី យប់ ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយជនរងគ្រោះឈ្មោះ គ្រី តិចអ៊ីម ភេទស្រី អាយុ ៤៧ឆ្នាំ (ប្រពន្ធ) ជនជាតិខ្មែរ  មុខរបរលក់ដូរ មានទីលំនៅភូមិព្រែករុន ឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង (មានរបួសថ្ងាស់ខាងឆ្វេង ចំនួន០១កន្លែង និងរបួសគល់ករខាងឆ្វេង០១កន្លែង)  និងជនសង្ស័យឈ្មោះ សុន សុង ភេទប្រុស អាយុ ៤៩ឆ្នាំ (ប្តី) ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរសន្តិសុខ មានទីលំនៅភូមិព្រែករុន ឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង (របួសលើដងកាំបិត ខាងស្តាំ០១កន្លែង) ។

សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា មុនពេលឈានដល់ផ្ទុះហឹង្សាថា កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ឈ្មោះ សុន សុង បានប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ដោយវាយបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះ ហើយប្រពន្ធបានមកប្តឹង សមត្ថកិច្ច នគរបាលប៉ុស្តិ៍ព្រែកគយ ។ លុះថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា ២០១៥ សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍បានចេញលិខិតកោះហៅ ឈ្មោះ សុន សុង (ជាប្តី) ក្រោយពីឈ្មោះ សុន សុង ទទួលបានលិខិតកោះហៅក៏មានកំហឹង និងបានជជែកឈ្លោះប្រកែកគ្នា ជាមួយប្រពន្ធយ៉ាងខ្លាំង រហូតឈានដល់ប្រើអំពើហឹង្សា ដោយបានចាប់ក្របួចសក់ប្រពន្ធ វាយក្បាលដោយញញួរ បណ្តាលឲ្យមានរបួស និងបានយកកាំបិតមកចាក់ខ្លួនឯង បណ្តាលឲ្យរបួសផងដែរ ។ ក្រោយកើតហេតុ ខាងក្រុម គ្រួសារ ក៏បានបញ្ជូនអ្នកទាំងពីរ មកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកស្អាង ៕

G-SHOCK រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់អតិថិជន

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥   «SHOCK THE WORLD»  ដែលជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យ កំពុងប្រព្រឹត្តិឡើង ជុំវិញ ពិភពលោកដើម្បីធ្វើការ បង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការ វិវឌ្ឍន៏របស់នាឡិកា G-SHOCK បានធ្វើឡើងនៅ ក្រុងភ្នំពេញ។

កម្មវិធី «SHOCK THE WORLD ភ្នំពេញ 2015» ត្រូវបានប្រព្រឹតិ្តឡើងនៅ មជ្ឈមណ្ឌលកម្សន្ត EPIC ហើយកម្មវិធីនេះ ផងដែរ ក៏ជាកម្មវិធីជួបជុំដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ របស់អតិថិជន ដែលនិយមស្រលាញ់នាឡិកា G-SHOCK និង BABY-G។ 

ក្នុងនោះផងដែរ យើងមានកិត្តិយសជាខ្លាំងដែលមានវត្តមានដ៏ធំធេងរបស់លោក Kikuo Ibe ដែលជា Father of G-Shock និងវត្តមានចូលរួមពីកំពូលតារាចម្រៀងក្នុង ប្រទេស កម្ពុជាគឺ លោក ឆន សុវណ្ណារាជ និង កញ្ញា ឱក សុគន្ធកញ្ញា ផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត កម្មវិធីក៏ មានការដាក់តាំងបង្ហាញនូវម៉ូតនាឡិកា ដែលច្នៃជាពិសេស ជាច្រើន ការគូរនាឡិកាយក្សដោយវិចិត្រករល្បីៗ ការសម្តែងកង់ហោះ និងក្តារស្គី រួមជាមួយនឹងការចាក់ភ្លេងពិរោះៗ ពីឌីជេជាច្រើនរូប។

ភ្ញៀវកិតិ្តយសទាំងអស់ ក៏មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ G-SHOCK និង BABY-G ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីការចាប់ ឆ្នោត ផងដែរ៕

អភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀង អបអរសាទរលោក ហ៊ុន ម៉ានី ទទួលពានរង្វាន់ពានរង្វាន់សន្តិភាព «The Gusi Peace Prize»

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ អភិបាលខេត្តស្វាយរៀង លោក ជៀង អំ សូមចូលរួមអបអរសាទរ និងកោតសរសើរ ចំពោះលោក ហ៊ុន ម៉ានី តំណាងរាស្រ្តវ័យក្មេង និងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលនាំទទួលពានរង្វាន់ពានរង្វាន់សន្តិភាព «The Gusi Peace Prize»។

លោក ជៀង អំ បានថ្លែងប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល ឲ្យដឹងថា ជំនួសមុខឲ្យមន្រ្តីរាជការសាលាខេត្តស្វាយរៀង លោក ពិតជាមានមោទនភាពជាទីបំផុត ដោយបានឃើញកុលបុត្រខ្មែរដ៏ឆ្នើម ដំបូងគេដែលបានទទួលពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោក ជូនជាតិមាតុភូមិ និងសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យ ជូនលោក ហ៊ុន ម៉ានី និងក្រុមគ្រួសារ ជាពិសេសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ជួបប្រទះតែពុទ្ធទាំង៤ប្រការ។

ពានរង្វាន់សន្តិភាព «The Gusi Peace Prize» ត្រូវបានប្រគល់ជូនឥស្សរជនខ្មែរដំបូងគេ លោក ហ៊ុន ម៉ានី ជាផ្លូវការ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន កាលពីវេលាម៉ោង៧៖០០នាទីយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ។ លោក ហ៊ុន ម៉ានី បានក្លាយជាជនជាតិកម្ពុជា និងឥស្សរជនខ្មែរលើកដំបូងគេ ដែលទទួលបានពានរង្វាន់សន្តិភាព « The Gusi Peace Prize » ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជន ការគោរពសិទ្ធិ និង ជាអ្នកការពារស្រឡាញ់សម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌពិភពលោក។

លោក ហ៊ុន ម៉ានី រួមនិងម្ចាស់ជ័យលាភី ១៨នាក់ផ្សេងទៀត មកពីជុំវិញពិភពលោក នឹងឡើងទទួលពាន « The Gusi Peace Prize» នៅប្រទេសហ្វីលីពីន នាថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះវេលាម៉ោងប្រមាណ ៥ល្ងាចម៉ោងនៅកម្ពុជា។ Gusi Peace Prize ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Barry Gusi ក្នុងគោលបំណងឧទ្ទិសដល់ឪពុករបស់លោក គឺលោក Gemeniano Javier Gusi អតីតយុទ្ធជននាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ ដែលបានតស៊ូរប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងជប៉ុន ហើយក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយ និង ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស។ Gusi ជាអង្គការរបស់អាស៊ី ដែលសំខាន់បំផុត និង នាំមុខគេនៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះ។

ចំណុចសំខាន់ ដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង២១ប្រទេស សម្រេចចិត្តជ្រើសរើស លោក ហ៊ុន ម៉ានី ជាម្ចាស់ពាន រង្វាន់ពិភពលោកមួយនេះរួមមាន៖ ១. រក្សាឲ្យបាននូវសុខសុវត្ថិភាព យុត្តិធម៌ និងសេរីភាពរបស់យុវជន ដោយមិនរើសអើងជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ វណ្ណៈសង្គម និង និន្នាការនយោបាយ ២. លើកកម្ពស់ចលនាចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ ថែរក្សាបូរណភាពទឹកដី សេចក្ដីថ្លៃ ថ្នូរ សាមគ្គីភាព សន្តិភាព ៣. លើកកម្ពស់ការថែទាំសុខភាព កំសាន្ត កីឡា និង សិល្បៈ ៤. លើកទឹកចិត្តយុវជនក្នុងការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្ត ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ ៥. បង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ល្អជាមួយ អង្គការសហគមន៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ៦. ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បំនិនជីវិត ការអប់រំយុវជន ជាពិសេសសម្រាប់ជនពិការ៕

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល ជាតិ ផ្ដល់ឈាម សំដែងនូវការ អបអរសាទរ ដល់ លោកហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ សន្តិភាពGUSI 2015

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហុក គឹមចេង ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ផ្ដល់ឈាម សំដែងនូវការអបអរសាទរដល់ លោកហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលបានទទួលពានរង្វាន់សន្តិភាពGUSI 2015 គឺជាមោទនភាពខ្ពង់ខ្ពស់ សំរាប់ជាតិខ្មែរយើង ។

លោកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ផ្ដល់ឈាម បានបញ្ជាក់ថា សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា បានធ្វើនិងបន្ត ធ្វើការងារសង្គមយ៉ាងច្រើន ដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរ និងការអប់រំយុវជន ជាពិសេសការលើកកំពស់ ការបរិច្ចាគឈាម ដោយស្ម័គ្រចិត្តពីក្នុងចំណោមយុវជន។

របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់ឈាមអាយុពី ១៨ ដល់ ៣០ឆ្នាំ មានចំនួន៧៥% ដូចនេះយុវជនមានកាតព្វកិច្ច យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គម ។

សមិទ្ធិផលទាំងអស់ ដែលទទួលបាន គឺដោយសារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា មានចក្ខុវិស័យ របស់ខ្លួន ច្បាស់ លាស់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ មានការបេ្តជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ពីសមាជិកទាំងអស់ ដោយហេតុផលនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយល់ឃើញថា សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និងទទួលបាននូវ សមិទិ្ធផលធំៗ ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ ជាតិនិងអន្តជាតិនាពេលអនាគត ៕

អគ្គនាយក EDC៖ ឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជាមាន ប្រភពអគ្គីសនី បន្ថែម ៤០០មេហ្គាវ៉ាត់ កាត់បន្ថយពឹងផ្អែក ពីប្រទេសជិតខាង បានយ៉ាងច្រើនបំផុត

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ លោក កែវ រតនៈ អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា បានថ្លែងប្រាប់ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ដើមអម្ពិល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះថា នៅពេលណាបានទទួលអានុភាពបន្ថែមចំនួន ៤០០មេហ្គាវ៉ាត់ ពីវារីអគ្គីសនីទន្លេសេសានក្រោម២ ស្ថិតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង គឺកម្ពុជានឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែក ពីប្រទេសជិតខាងបានយ៉ាងច្រើនបំផុត។

លោក កែវ រតនៈ បានបញ្ជាក់ថា យើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីប្រទេស ក្នុងតំបន់អាស៊ានទេ ព្រោះត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ម្តងគេម្តងយើង មិនអាចផ្តាច់ទាំងស្រុងតែឯងនោះទេ, ដូចប្រទេសឡាវ និងថៃ គេពឹងគ្នា ទៅវិញទៅមក។ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ អគ្គិសនីនៅកម្ពុជា នឹងលែងជួបបញ្ហាពិបាកដូចបច្ចុប្បន្ននេះហើយ។

អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជារូបនោះ បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថា ចំពោះករណីដាច់ភ្លើងកាលពីយប់មិញ ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ ១០០ភាគរយហើយ, ប៉ុន្តែនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកានេះ មានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួច ធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីដាច់ដោយតំបន់ខ្លះ និងជ្រាយខេត្តកំពង់ចាម និងកំពង់ស្ពឺ ប៉ុន្តែមន្រ្តីអគ្គិសនីបាននឹងកំពុងដោះស្រាយហើយ។

យោងតាមព័ត៌មានពីមន្រ្តីអគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា ប្រភពថាមពលអគ្គីសនីធំៗដែលកំពុងផលិតប្រើប្រាស់ ក្នុងស្រុកនាពេលបច្ចុប្បន្នមាន៖
១៖ វារីអគ្គិសនីឬស្សីជ្រុំក្រោម ៣៣៨មេហ្គាវ៉ាត់។
២៖ វារីអគ្គិសនីកំចាយ ១៩៤.១មេហ្គាវ៉ាត់៣. វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ៣ ១៨មេហ្គាវ៉ាត់
៣៖ វារីអគ្គិសនីស្ទឹង អាតៃ ១២០មេហ្គាវ៉ាត់
៤៖ អគ្គីសនីដើរដោយធ្យូងថ្ម ១០០មេហ្គាវ៉ាត់
៥៖ វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ១ ១២មេហ្គាវ៉ាត់
៦៖ វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ៣ ១៨មេហ្គាវ៉ាត់
៧៖ អគ្គីសនីដើរដោយប្រេងនៅតាមខេត្ត និងរាជធានី ប្រហែល១០០មេហ្គាវ៉ាត់។ល។

បច្ចុប្បន្នកម្ពុជា បាននាំចូលថាមពលអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាង២បន្ថែមទៀត មានចំនួនជិត៣០០មេហ្គាវ៉ាត់ គឺ៖
១៖ ពីប្រទេសវៀតណាម ចំនួន១៧០មេហ្គាវ៉ាត់
២៖ ពីប្រទេសថៃ ចំនួន១២០មេហ្គាវ៉ាត់៕

Photo by DAP-News

លោក កឹម សុខា៖ កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុង ស្ថានភាព នយោបាយ ដែលគ្រោះថ្នាក់

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ លោក កឹម សុខា អនុប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានលើកឡើងថា ប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព នយោបាយមួយ ដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដរាបណាអ្នកនយោបាយខ្មែរ មិនរិះរកមធ្យោបាយស្មោះត្រង់ណាមួយ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេនោះ។ ជាមួយគ្នានេះ លោក បានអំពាវនាវឱ្យ អ្នកនយោបាយបញ្ឈប់នូវវប្បធម៌កម្ចាត់គ្នា ហើយប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ។

នៅលើបណ្តាញសង្គម Facebook នៅយប់មិញនេះ លោក កឹម សុខា បានសរសេរថា «ខ្ញុំយល់ឃើញថា ល្មមដល់ពេល ដែលយើងទទួលស្គាល់នូវ តំលៃគ្នាទៅវិញទៅមក បញ្ឈប់ការកម្ចាត់គ្នាបែបជាសត្រូវ តែសូមប្រកួតដោយថ្លៃថ្នូរដើម្បីឲ្យជាតិ និងពលរដ្ឋរស់ទាំងអស់គ្នាវិញ»។

លោកជំរុញឱ្យអ្នកនយោបាយ គួរចាប់ផ្តើមធ្វើឲ្យមានការជឿទុកចិត្តគ្នា ដែលមិនមែនមានតែលើក្រដាស ហើយត្រូវលុបបំបាត់គំនុំ បំបាត់ការភ័យខ្លាចលើអ្នកដទៃ និងខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហើយលោកជឿថា ពេលនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យភាគីណាមួយ ភ័យខ្លាច ឬ ឈឺចាប់ឡើយ។

លោក កឹម សុខា បានលើកឡើងថា «ខ្ញុំ កឹម សុខា ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូប ខ្ញុំតាំងចិត្តរួចជាស្រេចហើយថា ខ្ញុំនឹងខិតខំដោយសុទ្ធចិត្ត ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ ជាវិជ្ជមានមួយ ដែលភាគីទាំងឡាយអាចទទួលយកបាន ដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខ ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ»។

សូមជំរាបថា ការលើកឡើងរបស់លោក កឹម សុខា បានធ្វើឡើងខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយ នៅកម្ពុជាមានភាពតានតឹងឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាលើតំណាងរាស្រ្ត និង ការចាប់ខ្លួនមេបក្សប្រឆាំងលោក សម រង្ស៊ី ៕

Photo by DAP-News

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក្នុងថ្ងៃបុណ្យអុំទូក ទាំង៣ថ្ងៃ សម្លាប់មនុស្ស ២៥នាក់ និងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាង ៧០នាក់

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នៃថ្ងៃ បុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស ២៥នាក់ស្លាប់ និងជាង ៧០នាក់រងរបួសធ្ងន់ និងស្រាល។

យោងតាមវេបសាយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានឲ្យដឹង ថា រយៈពេល៣ថ្ងៃនោះ មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បានកើតឡើងចំនួន ៥៥លើក បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ ថយចុះ ១៧លើក ស្មើនឹង ២៤ភាគរយ, ស្លាប់ ២៥នាក់ ថយចុះ ៩នាក់ ស្មើនឹង ២៦ភាគរយ, របួសធ្ងន់ ៦១នាក់ ថយចុះ ៩នាក់ ស្មើនឹង ១៣ភាគរយ និងរបួសស្រាលចំនួន ១៦នាក់ ថយចុះ ៤៦នាក់ ស្មើនឹង ៧៤ភាគរយ។

ឧបទ្ទវហេតុចរាចរណ៍ទាំង ៥៥លើកនោះ បានបណ្តាលឲ្យម៉ូតូចំនួន ៦០គ្រឿងរងការខូចខាត បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ធ្លាក់ចុះ ២៦គ្រឿង ស្មើនឹង ៣០ភាគរយ, រថយន្តធុនស្រាលខូចខាត ២៤គ្រឿង ថយចុះ ៦គ្រឿង ស្មើនឹង ៣៣ភាគរយ, រថយន្តធុនធ្ងន់ ៥គ្រឿង ថយចុះ ៥គ្រឿង និងយានយន្តផ្សេងៗ ៩គ្រឿង ថយចុះ ១គ្រឿង ស្មើនឹង១០ភាគរយ។

មូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នោះ ដោយសារល្បឿនលឿន ២៨លើក, ស្រវឹង ៨លើក, មិនប្រកាន់ស្តាំ ៩លើក, មិនគោរពសិទ្ធិអទិភាព ៤លើក, បត់គ្រោះថ្នាក់ ៣លើក, បើកបរប្រជែង គ្រោះថ្នាក់ ១លើក, បើកបរងងុយដេក ១លើក និងកត្តាយានយន្ត ១លើក។

ក្នុងថ្ងៃទាំង ៣នោះ ខេត្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍  រួមមានខេត្តកំពង់ធំ ៧លើក ស្លាប់ ៥នាក់ របួស ៨នាក់ (ស្រី ១), កណ្តាល ៥លើក ស្លាប់៤នាក់ របួស៧នាក់, កំពង់ស្ពឺ ៣លើក ស្លាប់៣នាក់ របួស២នាក់ និងខេត្តរតនគិរី ៣លើក ស្លាប់៣នាក់ និងរបួស ៤នាក់៕

រាជរដ្ឋាភិបាល កោតសរសើរ អាជ្ញាធរ គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ការពារសុវត្ថិភាព បុណ្យអុំទូក ល្អប្រសើរ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើការកោតសរសើរ ដល់គ្រប់ស្ថាប័ន ថ្នាក់ ជាតិ អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ ដែលបានខិតខំរក្សាសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ សង្គម ដើម្បីការសប្បាយ របស់ប្រជាជន នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេស ។

សម្តេចបានលើកសារបង្ហាញនេះ នៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុក នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ។

សម្តេចបានបញ្ជាក់ថា «ពិធីបុណ្យ និងការឈប់សំរាក កំសាន្តសប្បាយ ត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាពនយោបាយដ៏រឹងមាំ។ សូមកោតសសើរគ្រប់ស្ថាបន័ ថ្នាក់ជាតិ អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងកងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ ដែលបានខិតខំរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់សង្គម ដើម្បីការសប្បាយ របស់ប្រជាជននៅគ្រប់ទី កន្លែងទូទាំងប្រទេស»។

ព្រមជាមួយគ្នានេះដែរ សម្តេចកោតសសើរ បណ្តាស្ថានីយទូរទស្សន៍ ដែលបានរៀបចំការប្រគំតន្ត្រី ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ដោយមានការចូលរួមពីសិល្បករ សិល្បការិនីជាច្រើននាក់ ដែលសម្តេចសូមយកឱកាសនេះ ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាង ជ្រាលជ្រៅ ។

ជាថ្មីម្តងទៀត សម្តេចសូមការយោគយល់ អធ្យាស្រ័យ លើការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី កាលពីរាត្រីកន្លងទៅ ដែលរំខាន ដល់ការសប្បាយរីករាយ របស់ប្រជាជន នាថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃបុណ្យ ៕

Page 10 of 467