left
Safe Home
Safe Home
Safe Home

Dap News...Admin

Tuesday, Jul 07th

| English Version | dapnews: 012 571 704, 097 9999 883, email: lim.cheavutha@gmail.com

You are here:

ឯកសារនិយាយ​អំពី​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី២ ត្រូវ​បាន​សម្រេច​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​ចំនួន​៨ភាសា

E-mail Print PDF

ប៉េកាំង៖ ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយស្តីអំពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរវាង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងជប៉ុន ដែលគេចាត់ទុកជាសង្គ្រាមលោកលើកទី២នោះ ត្រូវបានសម្រេចបកប្រែជាផ្លូវការចំនួន០៨ភាសា ហើយមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងបន្ទាប់ពីបានបកប្រែរួចរាល់នោះ ។

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួ រាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា សៀវភៅដែលបានចងក្រងរបស់ចិន ឈ្មោះថា ៩០នាទី និងឯកសារយោង ចំនួន០៤ទៀត ដែលគេដឹង និងមានឈ្មោះថា "ពិត និងផ្ទុយពីការពិត ដែលលើកឡើងអំពីភ្លើងសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងជប៉ុននោះ" ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចិន កាលពីដើមខែមិថុនា កន្លងទៅនេះម្តងរួចហើយ។

សូមបញ្ជាក់ថា ឯកសារស្តីអំពីរឿងរ៉ាវនៃការកកើតឡើងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសជប៉ុន និងអាល្លឺម៉ង់នោះ ត្រូវបានគេផលិតឡើង ចេញពីវិទ្យាស្ថាន ប្រវត្តិសាស្ត្រ ពិភពលោក ចំណុះឲ្យការិយាល័យសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិន ហើយត្រូវបានធ្វើការបកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេស រុស្ស៊ី បារាំង អាល្លឺម៉ង់ ជប៉ុន កូរ៉េ អេស្ប៉ាញ និងអារ៉ាប់ ផងដែរ ។

ឯកសារតែបានបកប្រែទៅជាភាសាទាំងអស់នេះ ត្រូវបានគេដឹងថា បានសរសេរលម្អិតអំពីរឿងរ៉ាវ ដែលកើតឡើង នៃការកកើតឡើង សង្គ្រាមលោកលើកទី២ ៕

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការអនុវត្តលើការ រៀបចំបញ្ជី គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ទិញលក់ ទំនិញក្នុងស្រុក)

E-mail Print PDF

សេចក្តីផ្តើម

គ្រប់អង្គភាព អាជីវកម្ម ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តម្រូវឲ្យអនុវត្ត តាម ស្តង់ដារ គណនេយ្យ កម្ពុជា(CAS)ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(CIFRS) និងស្តង់ដារ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (CIFRS for SME) និងច្បាប់ ស្តីពីសារពើពន្ធ។ ភាពខ្វះខាតនូវការយល់ដឹងទៅលើស្តង់ដារទាំងនោះ និងច្បាប់ស្តីពីសារ ពើពន្ធនឹងធ្វើ ឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ លើការរាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលរងការពិន័យពន្ធ ដែលជា ឧបសគ្គក្នុងការប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មលើការពិន័យ ឬឈានដល់ការផ្អាកសកម្មភាពអជីវកម្ម។

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយសហការណ៍គ្នា រវាងសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស និង ក្រុមហ៊ុន Leopard Business ConsultancyCo., Ltd. ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវជំនាញ វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកគណនេយ្យ ដើម្បីរៀបចំ ឬ/និងបង្ហាញនូវរបាយ ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន និង ទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការ សម្រេចចិត្តក្នុង មជ្ឈដ្ឋាន អាជីវកម្ម។

គោលបំណងនៃការរៀន៖

-យល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងស្តង់ដារគណនេយ្យ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍គណនេយ្យ

-ទទូលបាននូវការអនុវត្តជាក់ស្តែង លើការកត់ត្រាបញ្ជីការគណនេយ្យ និងរកឲ្យឃើញនូវបញ្ហា ដែល ប្រឈមជាមួយនឹងអាជីវកម្មទិញលក់ទំនិញ

-យល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង លើគណនីមួយចំនួនដូចជា៖ សាច់ប្រាក់ និងសមមូលសាច់ប្រាក់ គណនី ត្រូវទទួល គណនីត្រូវសង សន្និធិ បុរេប្រទាន និងប្រាក់កម្ចីបុគ្គលិក និងទ្រព្យសម្បត្តិរយៈពេលវែងជាដើម

-យល់ដឹងឲ្យស៊ីជម្រៅ លើប្រតិបត្តិការគណនេយ្យ ដូចជា៖ ខួបនៃការលក់ខួបនៃការទិញ និងប្រតិបត្តិ ការ គណនីតាមមុខងារនីមួយៗ (សាច់ប្រាក់ និងសមមូលសាច់ប្រាក់ គណនីត្រូវទទួល គណនីត្រូវសង សន្និធិ បុរេប្រទាន និងប្រាក់កម្ចីបុគ្គលិក និងទ្រព្យសម្បត្តិរយះពេលវែងជាដើម)

-អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំ នូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវ ដែលអនុវត្តតាមស្តង់ដារ គណនេយ្យកម្ពុជា និងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម។

តម្រូវការអ្នកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ៖

-ដើម្បីអាចចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ សិក្ខាកាមត្រូវមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន គ្រឹះលើគណនេយ្យ ជាមុនសិន និងយ៉ាងហោចណាស់និសិត្សឆ្នាំទីបីឡើងទៅ។

អ្នកដែលអាចចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ៖

-ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម ដែលចង់ដឹងបន្ថែមលើការងារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

-និសិត្សដែលសិក្សាជំនាញគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីឆ្នាំទី៣ឡើងទៅ

-បុគ្គលិកគណនេយ្យអាជីព

-ប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យ/ផ្នែក និងបុគ្គលិកដែលទទួលបន្ទុក ឬដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការងារ គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ

-ថ្នាក់គ្រប់គ្រងដែលចង់ដឹងបន្ថែម អំពីការងារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីងាយស្រួលត្រួតពិនិត្យ តាមដាន ការងារ ឯកសារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន

បណ្តុះបណ្តាលជាភាសាខ្មែរ តាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញ ការពិភាក្សាលំហាត់អនុវត្តជាក់ស្តែង ការធ្វើការងារជាក្រុម និងជាបុគ្គល

កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាបណ្តុះបណ្តាល

ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍

ថ្ងៃសៅរ៍៖ ១:៣0 រសៀល -៥:៣0  រសៀល

            ថ្ងៃអាទិត្យ៖៨:00 ព្រឹក -១២:00 ព្រឹក

            កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

តម្លៃសិក្សា

-តម្លៃសិក្សា ១៥០ដុល្លារអាមេរិក

-១២០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

-បញ្ចុះតម្លៃ២៥% សម្រាប់សិក្ខាកាមធ្លាប់រៀន វគ្គផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ

-ចំពោះការចុះឈ្មោះជាក្រុម៥នាក់ នឹងបន្ថែមជូនម្នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

-ផ្តល់ជូននូវអាហារសម្រន់សម្ភារៈ ឯកសារសិក្សានិងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា

ទីកន្លែងចុះឈ្មោះ និងទីកន្លែងនៃការសិក្សា:

ក្រុមហ៊ុន លេផឹដ ប៊ីហ្សនេស ខនសាល់ធេនស៊ី (LEOPARD BUSINESS CONSULTANCY)

អគារសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស លេខ៥C ជាប់ខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវលេខ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។

លេខទូរស័ព្ទ៖   855(0) 93 888 772or 092 777 525

អ៊ីម៉ែល៖men.tum@hrcambodia.com

Website: www.hrcambodia.com

ថ្ងៃផុតកំណត់ ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

វាយសម្លាប់គូ ជម្លោះ ខឹង ចាក់មួយកាំបិត ចំខ្នង កាលពីចុង ឆ្នាំ២០១៣

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ ជនដៃដល់ម្នាក់ ដែលបានវាយ សម្លាប់គូជម្លោះរបស់ខ្លួន បណ្ដាលឱ្យបែក ក្បាលស្លាប់ភ្លាមៗ នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ ខណៈដែលជនរងគ្រោះ កំពុងដេកលង់លក់ នោះ ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាល ការិយាល័យ ព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ នៃស្នងការដ្ឋាននគរ បាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃ ទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌល ម៉ុងឌីយ៉ាល់ សង្កាត់ផ្សារដើមគ ខណ្ឌទួល គោក ។

មូលហេតុ ដែលនាំឱ្យជនបង្កវាយសម្លាប់ គូជម្លោះរបស់ខ្លួនដែលបានកើតឡើងកាលពី ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ថិតនៅ វត្ដមង្គល វ័នហៅវត្ដថ្វាយដង្គុំ ក្នុងសង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា ព្រោះតែខឹងជន រងគ្រោះបាន ចាក់ខ្លួនមួយកាំបិតចំខ្នង កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៣ កន្លងទៅ ។

មន្ដ្រីនគរបាលការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌ កម្រិតធ្ងន់បានបញ្ជាក់ថា ជនសង្ស័យដែល ត្រូវចាប់ខ្លួន ខាងលើនេះ ឈ្មោះធូ ពៅ ហៅ ចាន់  ដោយឡែកជនរងគ្រោះវិញឈ្មោះកឺ។

តាមដំណើររឿង កាលពីថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ថិតនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើ ខណៈដែលជនរងគ្រោះកំពុងតែដេកលង់លក់ ជាមួយមិត្ដភក្ដិម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុខ វាសនា ស្រាប់តែជនសង្ស័យ បានយកដំបងឈើជ្រុង ប្រវ៉ែងជិតមួយម៉ែត្របានវាយសំពងចំក្បាល ជនរងគ្រោះ បណ្ដាលឱ្យបែកចេញឈាមនិង ធ្លាក់ស្លាប់តែម្ដង ។

ក្រោយកើតហេតុ ជនសង្ស័យរូបនេះបាន រត់គេចខ្លួន ក៏ត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យ ព្រហ្មទណ្ឌ កម្រិតធ្ងន់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយ ឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង៧ និង៣០នាទីយប់ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។

នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យធូ ពៅ ហៅចាន់ បានសារភាពថា ខ្លួនមានគំនុំ ជាមួយជនរងគ្រោះ ឈ្មោះកឺ អស់រយៈពេល ជាយូរមកហើយ ដោយសារតែជនរងគ្រោះ កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៣ បានចាក់ ខ្លួនមួយកាំបិត ចំខ្នង បណ្ដាលឱ្យរងរបួសធ្ងន់ ដូច្នេះនៅថ្ងៃ កើតហេតុ ដោយមានឱកាសល្អក៏សងសឹក ត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដង។

ក្រោយបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៅព្រឹក ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥នេះ ការិយាល័យ ព្រហ្មទណ្ឌកម្រិត ធ្ងន់ ដោយមានការឯកភាព ពីសំណាក់ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូង រាជធានីភ្នំពេញ លោកមាស ច័ន្ទពិសិដ្ឋ និង គោលការណ៍ណែនាំពីសំណាក់ស្នងការនគរ បាល បានបញ្ជូនជននេះ ទៅកាន់សាលាដំបូង រាជធានីភ្នំពេញ បន្ដការសួរនាំនិងចាត់វិធាន ការតាមនីតិវិធី ៕

នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ មក ដល់ប្រទេសវិញ ក្រោយចូល រួមកិច្ចប្រជុំ នៅប្រទេសជប៉ុន

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ នៅវេលាម៉ោង១១និង១០នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥នេះ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានដឹកនាំ គណៈប្រតិភូ មកដល់ព្រលានយន្ដហោះអន្ដរ ជាតិភ្នំពេញវិញហើយ ក្រោយបញ្ចប់ការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គនិងជប៉ុន លើកទី៧ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន រយៈពេល៥ថ្ងៃ ។

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ ប្រទេសជប៉ុនលើកនេះ ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាល បានចូលគាល់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុន ជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ដ្រីជប៉ុន និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជប៉ុនជាច្រើនផងដែរ ។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​លោក សុន ឆ័យ ចោទ​មន្រ្តី​ទារ​លុយ​ពី​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជួល

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រតិកម្មចំពោះលោក សុន ឆ័យ តំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលបានចោទប្រកាន់មកលើ មន្រ្តីមូលដ្ឋានថាដើរយកលុយ ពីម្ចាស់ផ្ទះជួលស្ទើគ្រប់ទីកន្លែង។

សម្ដេចក្រឡាហោម នៅថ្ងៃទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នាវិមានរដ្ឋសភា ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្ដីស្នើ ច្បាប់ស្ដីពី ភតិសន្យាពិសេសថា លោក សុន ឆ័យប្រហែលជាមិនបានមើលសៀវភៅកំណត់តម្លៃសេវារដ្ឋបាលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេមើលទៅ។សម្តេចក្រឡាហោមស ខេង ថា ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានរួមគ្នា ធ្វើសៀវភៅសេវានេះដើម្បីកំណត់ តម្លៃច្បាស់លាស់ហើយ។

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏បានទទួលស្គាល់ថា ពិតជាមន្រ្តីនៅតាមមូលដ្ឋានខ្លះមានកំហុសឆ្គងមែន ប៉ុន្តែមិនមែនមន្រ្តីទាំងអស់នោះទេ។
សម្ដេចបានបន្តថា “ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា អាចនឹងមានបុគ្គល មន្រ្តីរបស់យើងនៅមូលដ្ឋាន មានភាពឆ្គាំឆ្គង ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឯកភាពថា វាយតម្លៃជាទូទៅ ទាំងអស់សុទ្ធតែអសកម្មទេ សុទ្ធតែងាកទារលុយ ទារលុយទេ អញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងមើលបញ្ហាឲ្យពិត បើមិនដូច្នោះទេយើង ដោះស្រាយ ក៏វាមិនបានល្អដែរ”។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះ លោក សុន ឆ័យបានលើកឡើងថា មន្រ្តីនៅតាមមូលដ្ឋានតែងតែ មានសកម្មភាព ចុះតាមមូលដ្ឋាន ដោយប្រមូលយកលុយពីម្ចាស់ផ្ទះជួល៕

ក្រុម ជនបង្គោលយុវជន ​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកព្រៃឈរ ជួបសំណេះ សំណាលជា មួយសកម្មជន យុវជនបក្ស

E-mail Print PDF

កំពង់ចាម៖ កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ នៅទីស្នាក់ការគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកព្រៃឈរ ក្រុម ជនបង្គោលយុវជន ស្រុកព្រៃឈរ ដឹកនាំដោយលោកជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត ដោយមានការចូលរួមពី ប្រធានគណះ ពង្រឹងស្រុកព្រៃឈរលោក ណៅ ធួកបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សកម្មជនយុវជន បក្ស នៅមូលដ្ឋានស្រុកព្រៃឈរចំនួន ២៧៩នាក់។

លោក ហេង ណន ជនបង្គោលយុវជនស្រុកព្រៃឈរ    បានរំលឹកឡើងវិញពីអនុស្សាវរីយ បទពិសោធន៍ និងលទ្ធផល ការងារដែលយុវជនសំរេចបាន នាពេលកន្លងមក ពិតជាបានបង្ហាញឱ្យឃើញពីឆន្ទះមោះមុត ក្នុងការគាំទ្រនូវបុព្វហេតុដ៌ត្រឹមត្រូវ របស់ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះដែរ  លោក ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត ប្រធានក្រុមជនបង្គោល យុវជន ស្រុកព្រៃឈរ  ក៏បានផ្តល់នូវបទឧទ្ទេសនាម ស្តីពីស្នាដៃ  និងសមិទ្ធិផលជាតិធំៗ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក៌ដូចជាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា  ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ     ដូចជាការរំដោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៌ ប៉ុល ពត  ការខិតខំកសាងប្រទេសចេញ ពីបាតដៃទទេរ     ការស្វែងរកសុខ សន្តិភាព ឯកភាពជាតិ ជូនជាតិ មាតុភូមិ តាមរយះនយោបាយឈ្នះៗ និងវប្បធម៏សន្ទនា ជាដើម។ ជាកិច្ចបញ្ចប់    ឯកឧត្តម ណៅ ធួក ប្រធានគណពង្រឹងស្រុកព្រៃឈរ បានថ្លែង សរសើរពីសកម្មភាព ចូលរួមរបស់ យុវជន នៅក្នុងការងារបក្ស ក៌ដូចជាការងារសង្គម    ព្រមទាំងសំណូមពរ ដល់យុវជន ទាំងអស់ត្រូវបន្តនូវសកម្មភាពទាំងនេះឱ្យបានកាន់តែសស្រាក់សស្រាំថែមទៀត។

នៅថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមជនបង្គោលយុវជនស្រុកព្រៃឈរ ក៏បានជួបសំណេះសំណាលជា មួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ បង្រៀនស្មគ្រ័ចិត្តចំនួន ១៧នាក់ មកពីវិទ្យាល័យចំនួន ៤ ក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកព្រៃឈរ ដែលបានខិតខំបង្រៀនបំប៉នដល់សិស្ស ចំនួន៤២១នាក់ សំរាប់ការត្រៀមប្រឡងនាពេលខាងមុខនេះ។ ក្រុមជនបង្គោលយុវជនស្រុកព្រៃឈរ ក៏បានពាំនាំនូវការថ្លែងអំណរ គុណពីសំណាក់លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែលបានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតប្រាក់កំរៃ ជួយបង្រៀនដល់សិស្ស សំរាប់ការ ត្រៀមប្រឡង នាពេលខាងមុខនេះឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែតបានជួយឧបត្ថម្ភនូវថវិកាចំនួន ១០០០ ដុល្លារ ដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផងដែរ ៕

លោក សម រង្ស៊ី៖ សេចក្តីស្នើច្បាប់ ជួលផ្ទះ នឹងរួមចំណែកធ្វើឲ្យ ប្រទេសជឿនលឿន

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ប្រធានគណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ (CNRP) លោក សម រង្ស៊ី បានថ្លែងថា នៅពេលដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់ ស្តីពីការជួលផ្ទះចេញជារូបរាងនៅពេលណា នឹងបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្ពុជា ក្លាយជាប្រទេសជឿនលឿន ដូចបណ្តាប្រទេសនៅទូទាំងសកលលោក។

លោក សម រង្ស៊ី បានមានប្រសាសន៍ ក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ផ្ទះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ថា ច្បាប់នេះពិតជាបានរួមចំណែក ធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានភាពជឿនលឿន និងមានវឌ្ឍនភាពសង្គម ព្រោះបានការពារអ្នកទន់ខ្សោយ អ្នកក្រីក្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា “យើងធ្វើច្បាប់នេះ គឺយើងបានចាប់ផ្តើមរួមចំណែកបំពេញបំណងរបស់យើង ធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមជាតិយើង ដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍន៍មានការរីកចំរើន និងជឿនលឿន”។

លោក សម រង្ស៊ីបន្ថែមថា កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ មានកុងត្រាចំនួន២ឆ្នាំ ហើយក្នុងរយៈពេលនេះ ម្ចាស់ផ្ទះពុំមានសិទ្ធិដំឡើង ថ្លៃជួលផ្ទះតាមអំពើចិត្តជាដាច់ខាត ទោះបីជាកម្មករបានឡើងប្រាក់ខែប៉ុន្មានក៏ដោយ គឺម្ចាស់ផ្ទះត្រូវរក្សាតម្លៃជួលផ្ទះ ឲ្យនៅដដែលក្នុងរយៈពេលនេះ។ លោកថា អ្នកជួលផ្ទះទាំងអស់ ត្រូវតែគោរពសិទ្ធិម្ចាស់ផ្ទះ។ ចំណែកអ្នកជួលផ្ទះត្រូវចេះថែរក្សាអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងការរស់នៅ។

ចំណែក លោក ឈាង វុន តំណាងរាស្រ្តគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការការពារ និងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះខ្លឹមសារនៃសេចក្ដីស្នើច្បាប់ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងផ្ទះជួល ព្រោះជាផលប្រយោជន៍របស់កម្មករ សិស្ស និងនិស្សិត។
លោកបានបន្តថា “ខ្ញុំបាទបានបញ្ជួនអ្នកទៅ ជាតំណាងរបស់គណៈកម្មការទី៥ ចូលពិភាក្សានៅក្នុងសេចក្ដីស្នើច្បាប់នេះ ហើយបានណែនាំឲ្យគាំទ្រ ឲ្យអស់ពីកម្លាំងចិត្ត កម្លាំងកាយពេញទំហឹង ព្រោះនេះជាផលប្រយោជន៍ របស់កម្មករ សិស្ស និស្សិតរបស់យើង”។
សេចក្ដីស្នើច្បាប់នេះ មានគោលបំណងគ្រប់គ្រងបន្ទប់ជួល និងទំនាក់ទំនងរវាង កម្មករ សិស្ស និងនិស្សិត ជាមួយនិងម្ចាស់ផ្ទះ ដែលមានបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅ ឲ្យមានលក្ខណៈរៀបរយ ព្រមទាំងជួយដោះស្រាយសំណូមពររបស់កម្មករ សិស្ស និងនិស្សិត ទាក់ទងនិងតម្លៃបន្ទប់ជួលសមស្រប និងប្រាក់កម្រៃគោលប្រចាំខែទាប ដែលកម្រិតកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ និងការពារផលប្រយោជន៍ ស្របច្បាប់របស់ភតិបតី៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

ចលនាយុវជន ក្រុម១៥៧ យកសម្ភារសិក្សា ទៅផ្តល់ជូន កូនសិស្ស ក្នុងឃុំរាម

E-mail Print PDF

ព្រះសីហនុ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ លោក ទៀ សុខា ប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជា (ក្រុម១៥៧) សាខាខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសហការីនាំ យកអំណោយជាសម្ភារសិក្សា នំចំណី និងថវិកាទៅចែកជូនដល់កូនសិស្សតូចៗ ចំនួន៧៣នាក់ នៅចំណុចថ្មធំ ឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ។

ជាមួយស្ថានភាពផ្លូវចូលភូមិ ដ៏សែនលំបាកក្រុមចលនាយុវជនកម្ពុជា (ក្រុម១៥៧) បានពុះពារឧបសគ្គទៅដល់គោលដៅបានដូចបំណង ។ ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងភូមិ និងកូនសិស្សតូចៗ បានសំដែងនូវទឹកចិត្ត សប្បាយរីករាយឥតឧបមាក្រៃលែង ខណៈដែលឃើញក្រុមចលនាយុវជនកម្ពុជា (ក្រុម១៥៧) អញ្ជើញចុះទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ ដែលក្នុងមួយជីវិតពួកគាត់មិននឹកស្មានថា មានក្រុមសប្បុរសជនមកសាកសួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយដល់អ្នកភូមិគាត់ឡើយ ។

ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ ថែមទាំងបានផ្តល់អំណោយ ដល់កូនសិស្សតូចៗចំនួន ៧៣នាក់ ដែលកំពុងតែសិក្សា ចាប់ពីថ្នាក់ទី១ រហូតដល់ថ្នាក់ទី៦ ក្នុងបន្ទប់រួមគ្នាតែមួយថែមទៀតផង ។ ស្ថិតក្នុងកណ្តាលទ្រូងព្រៃដ៏ជ្រៅ ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅប្រកបរបរកសិកម្ម និងផលនេសាទ មានចំនួន១០៦គ្រួសារ ស្មើនិងជិត៦០០នាក់ មានការជួបប្រទះនូវការលំបាកជាច្រើន ដូចជា៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ទឹក ភ្លើង ប្រព័ន្ធសិក្សាធិការអប់រំជាដើម បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតំបន់នេះ ប្រឈមនិងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង ។

លោក ទៀ សុខា ប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជា (ក្រុម១៥៧)  សាខាខេត្តព្រះសីហនុ បានថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះថា ចលនាយុវជនកម្ពុជា (ក្រុម១៥៧) ដឹកនាំដោយលោក ម៉ឹង ពន្លក ជាប្រធាន និងលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាប្រធានកិត្តិយស គឺផ្តោតតែលើកិច្ចការងារសង្គមតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនមានពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចការនយោបាយឡើយ ។ លោក ទៀ សុខា បានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថា ក្រោយពីលោកទទួលព័ត៌មានថា នៅតំបន់នេះមានក្មួយៗ ដែលជាកូនសិស្សតូចៗចំនួន៧៣នាក់ បាននិងកំពុងរៀនជាមួយគ្នាក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ ដែលបែងចែកជា៦កម្រិត ដែលបង្រៀនដោយលោកគ្រូម្នាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត លោកក៏បានរាយការណ៍ ទៅថ្នាក់ដឹកនាំចលនាយុវជនកម្ពុជា (ក្រុម១៥៧) ។

ក្រោយពីមានការអនុញ្ញាត ពីថ្នាក់ដឹកនាំភ្លាម លោកក៏បានចាត់ចែងក្រុមការងារ ចុះមកត្រួតពិនិត្យតំបន់នេះ ព្រមទាំងមានការចែក អំណោយជាសម្ភារសិក្សា ដល់ក្មួយៗទាំង៧៣នាក់ផងដែរ ។

លោក ង៉ែត ដន ដែលជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងភូមិដោយមិនមានប្រាក់បៀវត្ស បានថ្លែងទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោង រំភើបឥតឧបមាថា រូបលោកបានស្ម័គ្រចិត្ត បង្រៀនក្មេងៗកូនអ្នកភូមិអស់រយៈពេល១៣ឆ្នាំមកហើយ ហើយមកដល់ពេលនេះ ក៏មានកូនសិស្សខ្លះ បានចាកចេញពីភូមិទៅរៀន បន្តបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផងដែរ ។ ចំពោះការបង្រៀនរបស់លោក គឺមិនមានបន្ទប់រៀនសម្រាប់ បែងចែកថ្នាក់រៀនចេញពីគ្នានោះទេ គឺក្នុងមួយបន្ទប់បង្រៀនពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦ ហើយក៏តម្រូវឲ្យមានក្តារខៀន សម្រាប់សរសេរបង្រៀនសិស្ស ចំនួន៦ក្តារខៀនផងដែរ ដែលតម្រូវឲ្យកូនសិស្ស អង្គុយទល់ខ្នងគ្នារៀន ក្នុងពេលតែមួយ ។

ថ្លែងដោយមោទនភាព លោក ង៉ែត ដន ដែលមានកូនចំនួន៧នាក់ ក្នុងបន្ទុកបានឲ្យដឹងថា ក្នុងមួយជីវិតរបស់លោក មិនមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង និងគ្រួសារនោះទេ ដោយលោកសុខចិត្តចំណាយពេលវេលអស់ទាំងនោះ ទៅបង្រៀនសិស្សពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ដោយមិនមានថ្ងៃសម្រាកនោះឡើយ ៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

អ.ហក្រុងប៉ោយប៉ែត បញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ ទៅតុលាការ ក្រោយគំរាមកំហែង ដុតបំផ្លាញ ផ្ទះអ្នកជិតខាង

E-mail Print PDF

បន្ទាយមានជ័យ ៖ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ឱ បូរិន្ទ មេបញ្ជាការ អ.ហ បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា កាលពីនៅថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ បន្ទាប់ពីទទួលពាក្យ បណ្ដឹងពី ជនរងគ្រោះ តាមទូរស័ព្ទរួចហើយ បានចុះប្រតិបត្តិការ ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ ឈ្មោះ ទួន ចាន់ឌី អាយុ ២៧ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្ន រស់នៅផ្ទះជួល ស្ថិតក្នុងភូមិក្បាលស្ពាន១ សង្កាត់-ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ។

លោកបានបន្តថា បើតាមការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ដើមបណ្ដឹង រងគ្រោះ ឈ្មោះ ទូច ឈុន អាយុ៦៤ឆ្នាំ រស់នៅភូមិក្បាលស្ពាន១ សង្កាត់-ក្រុងប៉ោយប៉ែត បានឲ្យ ដឹងថា នៅវេលាម៉ោង១៖៣០នាទី រំលងអាធ្រាតថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ជនបង្កឈ្មោះ ទួន ចាន់ឌី បានផឹកស្រាស្រវឹង ហើយស្រែកឡូឡា ជេរប្រមាថ និងគំរាមកំហែង រូបគាត់ថា ដុតផ្ទះ និងសំលាប់ ចោលទាំងអស់ ។ បន្ទាប់មកឈ្មោះ ទួន ចាន់ឌី បានធ្វើសកម្មភាព គោះទ្វារផ្ទះ រុញបំបុកទ្វារផ្ទះ របស់គាត់

ហើយស្រែកថា បើសិនជាបានចូល ទៅដល់ក្នុងផ្ទះនឹង សំលាប់ចោល ទាំងអស់គ្នា សូម្បីកូនក្នុងអង្រឹង ក៏មិនទុកដែរ ។ ឮដូច្នេះទើប ឈ្មោះ ទូច ឈុន ទូរស័ព្ទមកប្ដឹង កងរាជអាវុធហត្ថក្រុងតែម្ដង។

ក្រោយពីសមត្ថកិច្ច ធ្វើការឃាត់ខ្លួន យកមកមូលដ្ឋាន អ.ហ ក្រុង ដើម្បីធ្វើការសាកសួរ ជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថា រូបគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាព ផឹកស្រាស្រវឹងហើយស្រែកឡូឡា និងរុញបំបុកទ្វារ ផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះ ពិតប្រាកដមែន ។ ប៉ុន្តែជនសង្ស័យ បានបដិសេធថា រូបគេមិនបាន ស្រែកគំរាមសំលាប់ទេ។ បច្ចុប្បន្ន សមត្ថកិច្ចកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូន ទៅសាលាដំបូង ខេត្តចាត់ការតាមនិតិវិធី៕

លោក ថោង ខុន ដឹក​នាំ​ក្រុម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត ចុះ​ពិនិត្យ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ ជូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ ៣០០នាក់ នៅ​ក្នុង​ស្រុក​បារាយណ៍

E-mail Print PDF

កំពង់ធំ៖ ប្រតិភូវេជ្ជបណ្ឌិតមួយក្រុមដឹកនាំដោយ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Dr. Teri Tan មកពីសមាគមអ្នកជំនាញសុខភាពកម្ពុជា អាមេរិក លោកស្រីបណ្ឌិត Dr. Teri Shaffer Yamada សាស្រ្តាចារ្យឯកទេសសិក្សាផ្នែកអាស៊ី អាមេរិកាំង និង វេជ្ជបណ្ឌិតទណ្ឌិត Dr. Alliana Stojic និងក្រុមនិស្សិតវេជ្ជបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា និងសាកលវិទ្យាល័យឡុងប៊ិច និងក្រុមគ្រូពេទ្យ និងក្រុមនិស្សិតពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ក ១៥៧ របស់សម្តេចតេជោ បានចុះពិនិត្យ ព្យាបាលជម្ងឺ និងផ្តល់វែនតា ថ្នំាំពេទ្យ ដៃសប្បនិមិត្ត ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង ៣០០នាក់ នៅក្នុងស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ។

នៅក្នុងឱកាសនេះដែរ លោក ថោង ខុន ប្រធានក្រុមការងារ ថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រតិភូវេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិក កម្ពុជា និងក្រុមការងារដែលបានសហការរៀបចំកម្មវិធីអប់រំសុខភាព និងពិនិត្យព្យាលបាលជង្ងឺភ្នែក ធ្មេញ ដ៏មានសារៈសខំាន់នេះជូន ប្រជពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសប្រពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសាធារណៈ ជូនប្រជាជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ លោក ថោង ខុន ក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ ថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អ ដើម្បីបង្ការជំងឺផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ជីវភាពរស់នៅ និងការប្រកបរបរ បង្ករបង្កើនផលប្រចាំថ្ងៃ។

លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Dr. Teri Tan បានថ្លែងថា ក្រុមការងារលោកស្រីបានរៀបចំកម្មវិធីបែបនេះ រយៈពេល៦ឆ្នាំ មកហើយ។ លោកស្រី មានការពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងបន្តជំំរុញសកម្មភាពនេះ ឲ្យកាន់តែផុលផុសថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគត។ លោកស្រី ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក ថោង ខុន និងក្រុមការងារស្រុកបារាយណ៍ ដែលបានបង្ករលក្ខណៈ ដល់ប្រតិភូវេជ្ជបណ្ឌិត និងក្រុមការងារបានចុះពិនិត្យព្យាបាលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ៕

Page 10 of 337