left
Safe Home
Safe Home
Safe Home

Dap News...Admin

Sunday, Mar 29th

| English Version | dapnews: 012 571 704, 097 9999 883, email: lim.cheavutha@gmail.com

You are here:
 
AAP

ផលវិបាក ចំពោះធ្វេសប្រហែស ក្នុងការរៀបចំ បញ្ជីពន្ធដារ

E-mail Print PDF

បើសិនលោកអ្នកបានរៀបចំ បញ្ជីបង់ពន្ធដារខុស អង្គភាពរបស់ លោកអ្នកត្រូវទទួលរងនូវ ការផាក ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ នៅពេលដែលសវនករ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចុះធ្វើសវនកម្ម ដោយគិតរាប់ ចាប់តាំងពីពេល ចាប់ផ្តើមដំណើរការ ដំបូងមករួមមាន ៖

១- ពិន័យ២លានរៀលសម្រាប់អំពើរាំងស្ទះ

២-ពិន័យដោយយកការប្រាក់២% ក្នុង១ខែ នៃពន្ធដែលមិនទាន់បានបង់ ឧទាហរណ៍ៈ លោកអ្នកបង់ Withholding Tax លើការជួលអគារខ្វះ ១០០០ដុល្លា ក្នុង១ខែជាប់ៗគ្នា ចំនួន៣ខែ ករណីនេះការគណនា លើការផាកពិន័យលើការប្រាក់គឺ៖
= ($1000 x 3ខែ x 2%)+($1000 x 2ខែ x 2%)+($1000 x 1ខែ x 2%) ចុះបើលោកអ្នកបង់ខុសដល់ទៅច្រើនឆ្នាំ នាំអោយការផាកពិន័យក៏មានចំនួនច្រើនដែរ

៣-ពិន័យលើការធ្វេសប្រហែស ១០% ឬ ២៥% ឬ ៤០% នៃពន្ធដែលមិនទាន់បានបង់

៤-រួមជាមួយទឹកប្រាក់ដែលនៅជំពាក់ពន្ធ សរុបទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ពន្ធ ក្រោយពិន័យរួចរួមមាន៖ ទឹកប្រាក់ដែលជំពាក់ពន្ធ បូកជាមួយ ទឹកប្រាក់ពិន័យគ្រប់ ចំនុចខាងលើ ដែលមានចំនួនច្រើនជាអតិបរមា ។

តើអាចទុកចិត្តបានទេថាការបង់ពន្ធកន្លងមករបស់លោកអ្នក ពិតជាត្រឹមត្រូវគ្រប់ចំនុច ? ប្រសិនបើ មិនច្បាស់លាស់ ឬមានចំនុចណាមួយខុសឆ្គង លោកអ្នកត្រូវប្រញាប់ កែតម្រូវទាន់ពេលវេលា ដើម្បីកុំអោយ ចំនួននៃការផាកពិន័យ ត្រូវបានគុណទ្វេរដងៗ និងសរុបតៗគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ រហូតគ្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយ ។ ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវដោះស្រាយ អោយបានរួចរាល់ត្រឹមត្រូវ តាមផ្លូវច្បាប់មុន ពេលចុះធ្វើសវនកម្ម។

លោកអ្នកអាចជួបប្រឹក្សាយោបល់ ជាមួយអ្នកឯកទេសវិជ្ជាជីវ:គណនេយ្យ និងពន្ធដារ ដែលមាន ស្នាដៃ និងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ ទូលំទូលាយលើកិច្ចការ ទាំងឡាយនេះតាមរយះ ទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110 ,017 888 987 និង 089 888 656   ។

ប្រភេទពន្ធដារដែលលោកអ្នកត្រូវប្រកាស និង បង់ជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស៖

១- ពន្ធដែលត្រូវប្រកាស និង បង់ប្រចាំខែ៖

- ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស (Tax on Salary)និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម(Fringe Benefit Tax)

- ពន្ធកាត់ទុក(Withholding Tax)

- ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំនេញ(Prepayment on Profit Tax)អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន(Specific Tax on certain merchandise and services)

- អាករស្នាក់នៅ (Accomodation Tax) អាករបំភ្លឺសាធារណៈ(Public Lighting Tax) និងពន្ធអាករដទៃទៀត

- អាករលើតម្លៃបន្ថែម(Value Added Tax)

២- ពន្ធដែលត្រូវប្រកាស និង បង់ប្រចាំឆ្នាំ៖

- ពន្ធលើប្រាក់ចំនេញប្រចាំឆ្នាំ (Annual Profit Tax Return)

- ពន្ធប៉ាតង់ (Patent Tax)

-ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ (Property Tax)

II.សេវាកម្មសំខាន់ៗដែលលោកអ្នកទទួលបាន៖

១-សេវាកម្មពន្ធដារៈ

- ជួយប្រឹក្សាយោបល់លើការរៀបចំបំបែបទពន្ធដារ គ្រប់ប្រភេទ និងយកទៅបង់នៅកន្លែង ពន្ធដារជូនលោកអ្នក ដែលធ្វើបែបនេះ គឺចំណេញថវិកាជាង ការជួលបុគ្គលិកធ្វើការ ជាប្រចាំច្រើនណាស់ ។

- ការដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធដារគ្រប់ប្រភេទដូចជាដោះស្រាយបំណុលពន្ធដារការជំរះបញ្ជីបិទ ក្រុមហ៊ុន ការរៀបចំឯកសារស្របច្បាប់សម្រាប់ដាក់ជូនសវនករពន្ធដារ ។

-ប្រឹក្សាយោបល់លើផែនការពន្ធដារ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថី្ម ដើម្បីទទួលបានការលើក ទឹកចិត្ត និងការលើកលែងពន្ធ ។

២-សេវាកម្មគណនេយ្យៈ

- ត្រួតពិនិត្យបញ្ជីគណនេយ្យ និង រៀបចំគោលនយោបាយ និង នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

- កត់ត្រាបញ្ជី និង រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្របតាម គោលនយោបាយ និង នីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់ ។

- រៀបចំ និងកត់ត្រាសមតុល្យដើមគ្រាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបើកថ្មី និង ក្រុមហ៊ុនដែល មានប្រតិបត្តិការ ជាច្រើនឆ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញ ។

-កែរលំអរ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយណនេយ្យ និង នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

៣-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការចុះបញ្ជីបើកក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម……។ល។

-ប្រឹក្សាយោបល់លើការជ្រើរើសប្រភេទក្រុមហ៊ុន និងការដាក់ដើមទុនចុះបញ្ជី

- រៀបចំឯកសារ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ការស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណកម្ម សារពើពន្ធ វិញ្ញាបនបត្រ អាករលើតម្លៃបន្ថែម និងអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួង ឬស្ថាប័នអាណាព្យាបាល។

- បំពេញបែបទបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម រោងចក្រ សហគ្រាស... ។

៤-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ លើការជ្រើសរើស ឬអភិវឌ្ឍកម្មវិធី គណនេយ្យកំព្យូទ័រ ជ្រើសរើសកម្មវិធី គណនេយ្យកុំព្យូទ័រ គ្រប់ប្រភេទឲ្យសមស្រប ទៅនឹងបរិបទការងារ ទំហំការងារ និង លក្ខខណ្ខត្រូវផ្នែកច្បាប់ ។

- វិភាគ និងធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រថ្មី សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ...

៥-សេវាកម្មវបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យ និងពន្ធដារលើការអនុវត្តជាក់ស្តែង

សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យដល់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... តាមមុខងារ (ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និង គ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត)
    សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110 និង 089 888 656។

នាយករដ្ឋមន្រ្តី អនុញ្ញាតឲ្យសិស្ស-និស្សិត ខ្មែរឥស្លាម អាចស្លៀកពាក់ តាមរបៀបសាសនា ចូលរៀន

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យ បងប្អូន ខ្មែរឥស្លាម ជាសិស្សនិស្សិត អាចស្លៀកពាក់ តាមរបៀបសាសនា ចូលរៀនបាន ដោយមិនប្រកាន់ នោះឡើយខណៈប្រទេស មួយចំនួន លើពិភពលោក មិនអនុញ្ញាត នោះឡើយចំពោះករណីនេះ។

ថ្លែងនៅចំពោះមុខបង ប្អូនខ្មែរកាន់ សាសនាឥស្លាមជាច្រើនរយនាក់ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជា អធីបតីភាព សម្ពោធដាក់ឲ្យ ដំណើរការប្រើប្រាស់វិហារ ធំឥស្លាមនៅបឹងកក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា ពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចឲ្យ ទាំងគ្រឹះស្ថាន ឧត្តមសិក្សារបស់រដ្ឋ ទាំងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជន ទទួលឲ្យសិស្ស ឥស្លាមស្លៀកពាក់ តាមរបៀបឥស្លាម ដើម្បីចូលសិក្សា។

ក្រៅពីនោះ ក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យ មានការផ្សាយ ធម៌ឥស្លាមតាមវិទ្យុ ដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរឥស្លាម ទទួលបានភាពងាយស្រួល ក្នងការស្តាប់ធម៌ផដែរ ។

ពិសេសជាងនេះទៀតនោះ នៅវិមានសន្តិភាព ដែលជាកន្លែងដែល សម្តេចធ្វើការ និង រៀបចំកិច្ចប្រជុំធំៗ ក៏មានកន្លែងថ្វាយបង្គំ សម្រាប់បងប្អូន កាន់សាសនាឥស្លាម ដោយមានបន្ទប់សម្រាប់បុរស និងសម្រាប់ស្ត្រី ដើម្បីបង្កលក្ខណៈ ងាយស្រួលដល់ ប្រតិភូកាន់សាសនាឥស្លាម ដែលមកចូលរួមប្រជុំនៅកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ក៏បានផ្តាំផ្ញើឲ្យអ្នករកស៊ី ក្នុងវិស័យសណ្ឋាគារនៅកម្ពុជា បើចង់ឲ្យភ្ញៀវ ដែលកាន់ សាសនាឥស្លាម ទៅស្នាក់នៅ ត្រូវរៀបចំបន្ទប់ពីរ សម្រាប់ការថ្វាយបង្គំ របស់បងប្អូន កាន់សាសនាឥស្លាម ដើម្បីទាក់ទាញ និងភាពងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវឥស្លាម ដែលមក ទស្សនាកម្ពុជាផងដែរ៕

មន្ត្រីបរិស្ថាន ដែនជម្រក សត្វព្រៃឱរ៉ាល់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ចាប់រថយន្ត ដឹកឈើប្រមាណ ១០ម៉ែត្រគូប

E-mail Print PDF

ពោធិ៍សាត់៖ កម្លាំងមន្ត្រីអនុរក្សបរិស្ថាន ស្នាក់ការរងដែនជម្រកសត្វព្រៃឱរ៉ាល់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលដឹកនាំដោយលោក ភួង ស្រៀវ បានធ្វើការស្ទាក់ចាប់រថយន្តដំរីទឹក កែច្នៃដែលផ្ទុកឈើក្រហម ប្រមាណជាង១០ម៉ែត្រគូប នៅខាងមុខស្នាក់ការរបស់ខ្លួន កាលពីវេលាម៉ោង ៨និង១៥នាទីយប់ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៥ នៅចំណុចអូរសោម ស្ថិតក្នុងភូមិរាំងខ្វាវ ឃុំសត្រែ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

នៅក្នុងហេតុការណ៍ ចាប់រថយន្តដឹកឈើ ដែលជាប្រភេទឈើក្តារ គ្រឿងគ្រប់ប្រភេទ ខាងលើនេះ គេបានសង្កេតឃើញអ្នកបើកបរ និងកម្មករប្រមាណ២នាក់ទៀត មិនបានរត់គេចខ្លួនទេ ដោយអ្នកបើកបរ បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថា ពួកគេបានដឹកឈើទាំងនេះចេញពីតំបន់ សត្រែ ថ្មកែវ ឆ្ពោះទៅកាន់ដេប៉ូឈើ នៅក្នុងស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ពួកគេបានធ្វើសកម្មដឹកឈើនេះ ប្រមាណ៤ទៅ៥ជើងនេះ ពុំដែលមានបញ្ហាដូចលើកនេះឡើយ ធ្លាប់តែដឹកមកស្រួលៗ មិនដឹងថាត្រូវបរិស្ថានចាប់តែម្តង ។ កន្លងទៅរថយន្តរបស់គេ ជារថយន្តដឹកឈើធ្នង់ រាប់ជើងមិនអស់ទេ នៅក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់នេះ ។ សមត្ថកិច្ចសង្ឃឹមថា នឹងមិនមានអ្នកអន្តរាគមន៍ ដោះលែងរថយន្តនេះ ព្រោះថាពួកគេលួចដឹកឈើ ជាច្រើនជើងមិនដែលមានសមត្ថកិច្ច បង្ក្រាបម្តងណាឡើយ ដោយសារតែ ពួកគេមានការរត់ផ្លូវច្បាស់លាស់ ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ។

ទោះយ៉ាងណា រថយន្តដឹកឈើដែលចាប់បានខាងលើនេះ គេមិនទាន់ដឹងថាយកទៅរក្សាទុក នៅផ្នែកខាងណានៅឡើយទេ ៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

រថយន្តដឹកក្បឿង ដាច់កង់ក្រោយ បុករថយន្តដឹកដំឡូងមី ក្រឡាប់ធ្លាក់ស្រែ

E-mail Print PDF

កំពង់ឆ្នាំង ៖ អ្នកបើកបរ រថយន្តម្នាក់ បានរបួសរយះ ស្លឹកត្រចៀក នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដោយរថយន្តហ៊ីយ៉ាន់ដាយ ដឹកក្បឿង បានដាច់កង់ក្រោយ ទៅបុករថយន្តដឹកដំឡូងមី ក្នុងទិស ច្រាស់គ្នាបណ្តាល អោយរថយន្តដឹកដំឡូងមី ក្រឡាប់បះជើងធ្លាក់ក្នុងស្រែ នៅវេលាម៉ោង ៧និង៥នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ៩៨និង៩៩ ស្ថិត ក្នុងភូមិខ្វិត ឃុំពង្រ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

នគរបាលចរាចរណ៍ ស្រុករលាប្អៀរ បានឲ្យដឹងថា រថយន្តរងគ្រោះ ម៉ាកហ៊ីយ៉ាន់ដាយ ពណ៌ខៀវ ពាក់ស្លាកលេខ  តាកែវ3A-1088 បើកបរដោយឈ្មោះ ខេង រ៉ា អាយុ៣៨ឆ្នាំ រស់នៅភូមិដំណាក់ត្រាច ឃុំរំលិច ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិសាត់ បានរងរបួសរយះស្លឹក ត្រចៀកខាងឆ្វេង បើករថយន្តដឹកដំឡូងមី ពីជើងទៅត្បូង ។ ចំណែករថយន្តបង្ក ម៉ាកហ៊ីយ៉ាន់ដាយពណ៌ស្លែ ពាក់ស្លាកលេខ ន.០១៨៩ ភព៣ បើកបរដោយឈ្មោះ ជា សាវុន អាយុ២៦ឆ្នាំ រស់នៅភូមិព្រៃទទឹង ឃុំស្វាយប្រទាល ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល ដឹកក្បឿងពេញ រថយន្តបើកបរទិសដៅពីត្បូង ទៅជើងក្នុងទិសច្រាស់គ្នា ។

ក្រោយពេលពិនិត្យកន្លែង កើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានអោយដឹងថា ក្នុងពេលកើតហេតុរថយន្ត គឺរថយន្ត ដឹកក្បឿង កំពុងបើកបរបានដាច់កង់ក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេង ហើយបានរេចង្កូត ទៅបុករថយន្តដឹកដំឡូងមី ក្រឡាប់បះជើងធ្លាក់ក្នុងស្រែតែម្តង ។ ករណីនេះសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថា មកពីរថយន្តដឹកក្បឿង ដឹកក្បឿងដឹកលើសចំណុះ និងម៉្យាងប្រហែលជាខ្ចៅ បូឡុងតាកេ ចុងដុំកង់រថយន្តរលុងផង ទើបបណ្តាលអោយខ្ចៅដាច់រហូតកង់ និងបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដូចខាងលើនេះតែម្តង។

គ្រោះថ្នាក់នេះជាមេរៀនមួយ សំរាប់អ្នកបើកបររថយន្តទាំងឡាយ គួរតែប្រុងប្រយត្ន័ផង ដែលក្នុងពេលដឹកឥវ៉ាន់ធ្ងន់ៗ ។

រថយន្តទាំង២គ្រឿង ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកមករក្សាទុក នៅក្នុងស្នងការដ្ឋាន នគរបាលខេត្ត ដោះ ស្រាយគ្នា តាមនិតិវិធីច្បាប់ ៕

ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្រុងសួង ជាង១ពាន់ គ្រួសារ ទទួល ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី

E-mail Print PDF

ត្បូងឃ្មុំ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន២ភូមិ រស់នៅ សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ នៅព្រឹកថ្ងៃ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥នេះ ចំនួន១១៣៣ មួយគ្រួសារ បានទទួលវិញ្ញា បនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ឬប័ណ្ណកម្ម សិទ្ធិធ្លីពីអាជ្ញាធរខេត្ដ ។

ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះ បានធ្វើ ឡើងក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមពីអភិបាលរង ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ លោកហាក់ សុខមករា ព្រមទាំង ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ដ្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកកេន ណារ៉ា ប្រធានគ្រប់គ្រងការងារតំបន់វិនិច្ឆ័យ បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមការងារ របស់ខ្លួនបានចាប់ ផ្ដើមអនុវត្ដការងារចុះបញ្ជីដីធ្លី ដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ហើយសម្រេចបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ទី១ ទិន្នន័យ ដែលធ្វើការប្រមូលបានចំនួន៨៥៦៤ក្បាលដី ទី២ ទិន្នន័យ ដែលបញ្ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ ចំនួន៨៥៦៤ក្បាលដី ទី៣ ទិន្នន័យ ដែលគូក្នុងកុំព្យូទ័រ ចំនួន៦៣៥៨ក្បាលដី ទី៤ ចែកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋ បានចំនួន ១១៣៣ក្បាលដី ។

នៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមកទទួល ប័ណ្ណសិទ្ធិដីធ្លីខាងលើនេះ លោកហាក់ សុខមករា បានលើកឡើង ពីការអនុវត្ដយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចំពោះកំណែទម្រង់ដីធ្លី គឺការពង្រីកប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង បែងចែក និងការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ប្រកបដោយសមធម៌ ហើយធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច តាម រយៈការចុះបញ្ជីដីធ្លី ការធានាសុវត្ថិភាព នៃកម្មសិទ្ធដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី ។

អភិបាលរងខេត្ដរូបនេះ បានប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋថា ក្រោយពីទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះ បងប្អូន លែងមានការ ព្រួយបារម្ភតទៅទៀតហើយ ទៅលើសកម្មភាពឬជនទាំងឡាយណា ដែលចង់រំលោភដីធ្លី ។

លោកហាក់ សុខមករា ក៏បានប្រាប់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវចេះថែរក្សា ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អ ចៀសវាង រហែកឬបាត់បង់ ពីព្រោះវាមានសារសំខាន់ណាស់ នៅពេលបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ក្នុងពេលលក់ ឬផ្ទេរ កម្មសិទ្ធិ ហើយបើមានករណីបាត់ ឬខូចខាត ត្រូវរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើជូនវិញ ៕

ស្រ្តីខារ៉ាអូខេ ៥នាក់ និងថៅកែ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច ខេត្តតាកែវ ឃាត់ខ្លួន

E-mail Print PDF

តាកែវ ៖ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ក្នុងការចុះបង្រ្កាបទីតាំង ខារ៉ាអូខេមួយកន្លែង ដែលមានយីហោ « បុប្ឋាកំពង់ចក៣៣៣» ដែលមានទីតាំង ស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ សមត្ថកិច្ចខេត្ត តាកែវ បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនស្រ្តី ខារ៉ាអូខេចំនួន ៥នាក់ ព្រមទាំងបុរសថៅកែខារ៉ាអូខេម្នាក់ ដែលជាម្ចាស់ទីតាំង ។

យោងតាមលោកសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវ បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា នៅក្នុងការចុះបង្រ្កាបទីតាំង ខារ៉ាអូខេខាងលើ គឺមានការ ចូលរួមពីសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋានជួញដូរ និងការពារអនីតិជន ក្រសួងមហាផ្ទៃ ព្រមទាំងលោកព្រះរាជអាជ្ញារង ខេត្ត តាកែវផងដែរ ។ ហើយការចុះបង្រ្កាបទីតាំងនោះ គឺបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចទទួលព័ត៌មានថា ទីតាំងខារ៉ាអូខេខាងលើ មាន ការលួចបម្រើសេវាផ្លូវភេទ ដោយជ្រកក្រោមស្លាកខារ៉ាអូខេ ។

បើតាមសមត្ថកិច្ច នៅក្នុងការចុះបង្រា្កប ទីតាំងខារ៉ាអូខេនោះ ក្រៅពីឃាត់ខ្លួនស្រ្តីខារ៉ាអូខេ ចំនួន៥នាក់ និងបុរសចាក់ ឌីសម្នាក់ ព្រមទាំងថៅកែផងនោះ សមត្ថកិច្ចក៏បានរឹបអូសបានវត្ថុតាងមួយចំនួន ដែលមានរួមមាន ស្រោមអនាម័យ ជាច្រើនប្រអប់ និងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនផងដែរ ។

បច្ចុប្បន្នស្រ្តីខារ៉ាអូខេទាំង៥នាក់ ដែលជាជនរងគ្រោះ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរសង្គមកិច្ច និងយុវនីតិ សម្បទា ដើម្បីយកទៅណែនាំ និងអប់រំ ដោយឡែកបុរសដែលជាថៅកែ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខេត្តតាកែវ ដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ ៕

ដឹកលុយចំណងដៃទៅផ្ទះ ចោរជិះម៉ូតូបំបុក ប៉ងប្លន់

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ បុរស២នាក់ ដែលជាសាច់ញាតិ នៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយ ត្រូវចោរជិះម៉ូតូតាមប្លន់មិនបានសម្រេច ខណៈ ពួកគេនាំគ្នាដឹកលុយ ដែលបានមកពីការចងដៃរបស់ភ្ញៀវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះ ។

ករណីតាមប្លន់យកលុយចំណងដៃ មិនបានសម្រេចខាងលើនេះ បានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង ១១ និង២០នាទី យប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅនេះ នៅតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ ២៧១ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន ។

គេមិនបានស្គាល់ អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះថា មានទីលំនៅនៅទីណានោះឡើយ ដោយគេគ្រាន់តែដឹងថា នៅមុន ម៉ោងកើតហេតុ ជនរងគ្រោះមានគ្នា ២នាក់ បានជិះម៉ូតូម៉ាក ហុងដា ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៣ ពណ៌ខ្មៅ ១គ្រឿង ពាក់ស្លាក លេខ ភ្នំពេញ 1BR-8383 ធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូង ។ លុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែមានម៉ូតូ ១ គ្រឿងជិះដោយបុរស ២នាក់ មិនស្គាល់ម៉ាក ដែលជិះតាមពីក្រោយ បានជិះមកបំបុកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះ បណ្តាល ឲ្យដួល ហើយដោយសារតែជនរងគ្រោះមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងសង្ស័យថា ភាគីអ្នកជិះបំបុកមានបំណងប្លន់នោះ ក៏ បានស្រែកចោរប្លន់ៗ ធ្វើឲ្យមានការផ្អើលឆោឡោ ហើយជនសង្ស័យភ័យក៏នាំគ្នាលើកម៉ូតូជិះរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅ ដោយមានមន្រ្តីនគរបាលមកដល់តាមក្រោយ ក៏ជិះតាមរុករកផងដែរ តែរកមិនឃើញ ។

តាមបុរសរងគ្រោះ ដែលអះអាងនៅកន្លែងកើតហេតុថា នៅមុនពេលកើតហេតុ បងប្អូនខ្លួនដែលបានរៀបមង្គលការ និងពិសារភោជនីអាហារនៅហាងឡាក់គីស្តារ ម្តុំក្បាលមាន់ចែ ហើយពេលចប់ពិធីជប់លៀងខ្លួនទាំង ២នាក់ ក៏មាន ភារកិច្ចដឹកលុយចំណងដៃយកទៅផ្ទះ ស្រាប់តែមានជន ២នាក់ ជិះម៉ូតូតាម លុះពេលដល់ចំណុចកើតហេតុ ក៏ជិះម៉ូតូ បំបុកពីក្រោយឲ្យដួលតែម្តង គឺក្នុងបំណងប្លន់យកលុយចំណងដៃ ។ ក្នុងនោះក្រោយកើតហេតុហើយដោយខ្លាចមិន មានសុវត្ថិភាព ជនរងគ្រោះទាំង ២នាក់ ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបាត់ទៅ ដោយមិនបានប្តឹងផ្តល់ និងផ្តល់ អត្តសញ្ញាណដល់សមត្ថកិច្ចនោះទេ ៕

ក្រុមចោរ៦នាក់ ចូលបាញ់ប្លន់យកលុយ និងគ្រឿងអលង្កា នៅស្រុកមេសាង

E-mail Print PDF

ព្រៃវែង ៖ ជនសង្ស័យ៦នាក់ ប្រដាប់ ដោយកាំភ្លើងអាកា និងកាំភ្លើងខ្លីពីរដើម បានចូលទៅធ្វើសកម្មភាពប្លន់ ដោយបាញ់ គំរាមម្ចាស់ផ្ទះមួយគ្រាប់ និងទាត់ពីរជើងរួច ហើយប្រមូលយកលុយគ្រឿងអលង្កាព្រម ទាំងសម្ភារ មួយចំនួន រត់គេចខ្លួនដោយសុវត្ថិ ភាព ។

សកម្មភាពប្លន់ប្រដាប់អាវុធខាងលើនេះ បានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពល រដ្ឋនៅក្នុងភូមិ ព្រមទាំង អាជ្ញាធរនិងសមត្ថ កិច្ចមូលដ្ឋាន កាលពីវេលាម៉ោង៦និង៣០នាទី ល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ថិតនៅ ភូមិព្រៃអំពៅ ឃុំព្រៃទទឹង ស្រុកមេសាង ខេត្ដព្រៃវែង ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមរបាយការណ៍ របស់មន្ដ្រីនគរបាលខេត្ដព្រៃវែង បានបង្ហាញ ថា ករណីប្លន់ប្រដាប់ អាវុធខាងលើនេះ មិន បណ្ដាលឱ្យជនរងគ្រោះជាម្ចាស់ផ្ទះមានរបួសឬប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេ ដោយ សារតែក្រុមចោរត្រឹមតែបាញ់ភ្ជុចដី ដើម្បី គំរាមនិងទាត់ពីរជើងប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែក ទ្រព្យសម្បត្ដិវិញ ក៏មិនអស់ច្រើននោះដែរ ។

មន្ដ្រីនគរបាលមូលដ្ឋានបានឱ្យដឹងថា ជន រងគ្រោះដែលមានប្ដីឈ្មោះអេត សម្បត្ដិ អាយុ២៥ឆ្នាំ និងប្រពន្ធ្ធឈ្មោះ ហៃ ស្រី អាយុ ២១ឆ្នាំ បានបាត់លុយ៤៣ម៉ឺនរៀល ក្រវិល បា្លទីន ៥ហ៊ុន ខ្សែកបា្លទីន ១ជី៥ហ៊ុន ចិញ្ជៀន បា្លទីន៧ហ៊ុន និងទូរស័ព្ទដៃ មួយគ្រឿងផង ដែរ ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាល ខេត្ដព្រៃវែង បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមចោរមាន គ្នា៦នាក់ ជិះម៉ូតូម៉ាកហុងដា សេ១២៥ ចំនួន ២គ្រឿង ដោយមុនធ្វើសកម្មភាពពួកវាបាន ទម្លាក់បក្ខពួក៤នាក់ នៅខាងត្បូងផ្ទះជនរង គ្រោះ ប្រហែល៦០ម៉ែត្រ រួចហើយជនសង្ស័យ ពីរនាក់ បានចូលទៅផ្ទះជនរងគ្រោះបាញ់បុក ដីគំរាមម្ចាស់ផ្ទះមួយគ្រាប់ រួចហើយបាន ឡើងទៅលើផ្ទះ ដោយគំរាមនិងទាត់ម្ចាស់ ផ្ទះ សួររកលុយនិងគ្រឿងអលង្កា ។

ក្រោយ ពីធ្វើសកម្មភាពប្លន់និងប្រមូលយកទ្រព្យ សម្បត្ដិរួចរាល់ហើយ ក្រុមចោរទាំងនេះបាន ចាកចេញ តាមក្រោយផ្ទះជនរងគ្រោះឆ្ពោះ ទៅទិសខាងកើតបាត់ទៅ ។

ក្រោយទទួលបានករណីប្លន់ប្រដាប់អាវុធ ខាងលើនេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើននាក់ ទាំងនគរបាលនិងអាវុធហត្ថ បានចុះទៅសួរ នាំនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមចាប់ជនសង្ស័យ ទាំងនេះ ។

គួររំលឹកថា ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយថ្មីៗ នេះ សកម្មភាពប្លន់ប្រដាប់អាវុធ នៅតាម បណ្ដាខេត្ដ ហាក់បីដូចជា មានការកើនឡើង គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដូចជា ប្លន់ទូមាស នៅផ្សារ ស្ទោង ខេត្ដកំពង់ធំ ប្លន់ទូមាស នៅផ្សារ ក្រវាញ ខេត្ដពោធិ៍សាត់ វាយប្លន់យកទ្រព្យ សម្បត្ដិបរទេសនៅខេត្ដព្រះសីហនុ បាញ់ប្លន់ យកទ្រព្យសម្បត្ដិពី ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្ដកោះ កុង និងប៉ងប្លន់លុយរបស់ព្រះសង្ឃ នៅវត្ដ បឹងធំ ស្រុកសំរោងទង ខេត្ដកំពង់ស្ពឺជាដើម។

នាយឧត្ដមសេនីយ៍នេត សាវឿន អគ្គ ស្នងការនគរបាលជាតិ បានព្រមានចាត់វិធាន ការ និងដកហូតតំណែង ស្នងការ និងអធិការ បើសិនគ្មានការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះករណី ប្លន់ប្រដាប់អាវុធ ដែលកើតមានឡើងក្នុង ទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

ប៉ុន្ដែយ៉ាងណានោះ សកម្ម ភាពប្លន់នាពេលកន្លងទៅ ជនសង្ស័យមួយ ចំនួន ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្ដបន្ទាប់ដូចជា ករណី ប្លន់ទូមាស នៅផ្សារស្ទោង សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពីរនាក់ ប្លន់ទូមាសនៅ ផ្សារក្រវាញ សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ២នាក់ និងប្លន់ទ្រព្យសម្បត្ដិជនបរទេសនៅ ខេត្ដព្រះសីហនុ សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៤នាក់ ហើយបក្ខពួក ដែលនៅសេសសល ដែលបាននឹងកំពុងរត់គេចខ្លួននោះ កំពុង តាមប្រមាញ់ ៕

រថយន្តដឹកអុស ខ្នាតយក្ស ២គ្រឿង មេព្រៃស្ទាក់ចាប់បាន នៅមុខសាលា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

E-mail Print PDF

កំពង់ឆ្នាំងៈ រថយន្តយីឌុបភ្លៅ ៥ ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាព ដឹកជញ្ជូនអុសម៉ែត្រ ឬហៅថា អុសស្ទែរចេញពីតំបន់ ១០៤ ស្ថិតក្នុងភូមិដំណាក់អំពិល ឃុំក្រាំងស្គារ ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបាន កម្លាំងសមត្ថកិច្ច រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលដឹកនាំដោយលោក ថោង វិរ៉ាវុឌ្ឍី ស្ទាក់ចាប់បាន នៅមុខសាលា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កាលពីវេលាម៉ោង ១៧និង ៤០នាទី ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ រថយន្តដឹកធុនធំចំនួន២គ្រឿងនេះ ផ្ទុកអុសជិត១០០ស្ទែរ ។

លោក ហោ ដារ៉ា នាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើ កំពង់ឆ្នាំង បានឲ្យដឹងថា រថយន្តទីមួយ ម៉ាកហ៊ីយ៉ាន់ដាយ ពាក់ស្លាក លេខស្វាយរៀង ៣A-០៩៥២ ដែលមានលេខសម្គាល់ ១៦៨ ឆ.ន និងរថយន្តទី២ គ្មានស្លាកលេខ និងមានលេខ សម្គាល់ ១៦៨ឆ.ន ដូចគ្នា ក្នុងពេលស្ទាក់ចាប់រថយន្តដឹកអុសទាំងនេះ សមត្ថកិច្ចបានហៅមនុស្ស ២នាក់ ដែលជា អ្នកបើកបរយកមកធ្វើការសាកសួរ ម្នាក់ឈ្មោះអឿន វណ្ណ ភេទប្រុស អាយុ១៩ឆ្នាំ និងម្នាក់ទៀត ឈ្មោះ អ៊ូ ម៉ុង ភេទ ប្រុស អាយុ២០ឆ្នាំ អ្នកទាំង២ រស់នៅភូមិស្ពានពោធិ៍ ឃុំសេដ្ឋី ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។ នៅចំពោះមុខ សមត្ថកិច្ច អ្នកបើកបររថយន្តទាំង២នាក់នេះ បានឆ្លើយសារភាពថា ខ្លួជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបើករថយន្តនេះឲ្យ ម្ចាស់ឈ្មោះ អួន សុខសំអាត ដែលជាម្ចាស់រថយន្ត ចំណែកឯម្ចាស់អុសនោះ ពួកគេមិនស្គាល់នោះទេ ។ គ្រាន់តែបានដឹងថា អុស នេះដឹកចេញពីព្រៃចំណុច១០៤ ក្នុងភូមិដំណាក់អំពិល ឃុំក្រាំងស្គារ ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រូបគេបានដឹកបាន ចំនួន ៣ទៅ៤ជើង ជាបន្តបន្ទាប់មកហើយ ។ រថយន្តទាំង២គ្រឿងនេះ ផ្ទុកអុសស្ទែរចំនួន ៧៩,៣៥ ស្ទែរ នឹងត្រូវដឹក ទៅដាក់ឲ្យរោងចក្របោកគក់(SL) បឹងទំពុន នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

ការឃាត់រថយន្តដឹកអុសទាំង ២គ្រឿងនេះ ដោយសារតែអត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ តាមនីតិវិធី គឺឲ្យម្ចាស់ចូល មកធ្វើការពិន័យអន្តរកាល តាមមាត្រា៩៦ ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ៕

ចាប់ខ្លួនសង្ឃ និងដៃគូ៦នាក់ ពេលកំពុង ច្រៀងខារ៉ាអូខេ នៅស្គន់

E-mail Print PDF

កំពង់ចាម ៖ កម្លាំងនគរបាលស្រុកជើង ព្រៃ បានចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃចំនួន២នាក់និង បុរស៤នាក់ផ្សេងទៀត ក្នុងនោះជាអតីតព្រះ សង្ឃសឹកកាល ពីឆ្នាំ២០១៤ ខណៈដែលពួក គេ កំពុងច្រៀងខារ៉ាអូខេយ៉ាងសប្បាយដែល ខុសទៅនឹងវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនា (សម្រាប់ ព្រះសង្ឃ) នៅក្នុងហាងខារ៉ាអូខេយីហោ ជា ធិតា ស្ថិតនៅភូមិស្គន់ ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើង ព្រៃ ខេត្ដកំពង់ចាម ។

មន្ដ្រីនគរបាលស្រុកជើងព្រៃ បានឱ្យដឹង ថា ការឃាត់ខ្លួនព្រះសង្ឃនិងដៃគូទាំង៦អង្គ នាក់ខាងលើនេះ បានធ្វើ ឡើងកាលពីវេលា ម៉ោង១រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោយពីមានប្រជាពល រដ្ឋបានទូរស័ព្ទទៅនគរបាលបញ្ចាំបញ្ជានៅ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ដកំពង់ចាម ។

មន្ដ្រីនគរបាលរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពល រដ្ឋ ស្ដីពីសកម្មភាព ព្រះសង្ឃ ចូលច្រៀងខារ៉ា អូខេ ទាំងស្លៀកពាក់ស្បង់ចីវរនោះ ស្នងការ នគរបាលខេត្ដកំពង់ចាម លោកឧត្តសេនីយ៍ បែន រ័ត្ន បានបញ្ជាទៅអធិការ ស្រុកជើងព្រៃ ចុះស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការឃាត់ ខ្លួន ។

មន្ដ្រីនគរបាលស្រុកជើងព្រៃ បានបញ្ជាក់ ទៀតថា «ក្រោយពីទទួលបានបញ្ជាពីលោក ស្នងការភ្លាម យើងបាន ចាត់តាំងកំណត់ចុះ ស្រាវជ្រាវ និងត្រួតពិនិត្យហើយរកឃើញ មនុស្សចំនួន៦នាក់ ប្រុសទាំងអស់ បន្ទាប់មក យើងបានធ្វើការសាកសួរបំភ្លឺ ដោយក្នុងចំ ណោមមនុស្សទាំង៦នាក់នេះ មានជនស៊ីវិល ៣នាក់ មាន ព្រះសង្ឃពិតប្រាកដ ពីរអង្គនិង ម្នាក់ទៀត ធ្លាប់បួសជាសង្ឃ ប៉ុន្ដែបានសឹក កាលពីឆ្នាំ២០១៤មកម្ល៉េះ» ។

តាមមន្ដ្រីនគរបាលដដែល សង្ឃទាំងពីរ អង្គ ដែលត្រូវបានឃាត់ព្រះកាយនៅក្នុង បន្ទប់ខារ៉ាអូខេនោះ ទី១ ព្រះនាម ឡាច ហ៊ាន ព្រះជន្ម៤២វស្សា ស្រុកកំណើតនៅភូមិ ទួលចំបក់ ឃុំបារាយណ៍ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្ដ កំពង់ចាម បច្ចុប្បន្ន គង់នៅវត្ដរស្មីសង្កែ ស្ថិត នៅភូមិសង្កែ ឃុំព្រៃឈរ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្ដ កំពង់ចាម ទី២ ព្រះនាមហែម បញ្ញា ព្រះ ជន្ម២៤វស្សា នៅភូមិកងតាណឹង ឃុំកងតា ណឹង ស្រុកកងមាស ខេត្ដកំពង់ចាម បច្ចុប្បន្ន គង់នៅវត្ដព្រែកកុយ ឃុំព្រែកកុយ ស្រុកកង មាស ខេត្ដកំពង់ចាម រីឯអន្ទិតដែលធ្លាប់បួស ជាសង្ឃនោះ ឈ្មោះសេន ចាន់ណា អាយុ ៣៥ឆ្នាំ រស់នៅភូមិព្រែកមួយរយ ឃុំសំបួរ មាស ស្រុកមុខកំពូល ខេត្ដកំពង់ចាម ។

ក្រោយពីឃាត់ខ្លួនព្រះសង្ឃរួចមក សមត្ថ កិច្ចបានសហការជាមួយមន្ដ្រីមន្ទីរធម្មការនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ បានចាប់ផ្សឹកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធី៕

Page 8 of 454